DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Meer transparantie bedrijven is noodzaak voor aanpak Oeigoerse dwangarbeid in Chinese katoenfabrieken

Nederlandse mode- en kledingbedrijven zouden zich mogelijk schuldig maken aan Oeigoerse dwangarbeid; de Tweede Kamer gaat met de SER, bedrijven en brancheorganisaties in gesprek hierover op 25 november. De Oeigoeren zijn een minderheid in China; om misstanden zoals dwangarbeid door Oeigoeren in de Chinese katoenproductie aan te pakken is transparantie cruciaal. Alleen dan kunnen deze ernstige mensenrechtenschendingen aangepakt worden volgens CNV en FNV. Lees hier ons position paper.

Productielocaties in kaart brengen

Binnen het Nederlandse Convenant voor duurzame kleding & textiel zijn afspraken gemaakt over inzichtelijkheid en transparantie in de productieketen. Juist ook in de eerste stappen van de textielproductieketen, zoals bij de katoenproductie, is transparantie cruciaal. Dat betekent dat bedrijven hun internationale productieketen kennen. Ze moeten de risico’s van die keten in kaart brengen. Op basis van de ernst en waarschijnlijkheid van die risico’s moeten zij prioriteiten stellen om deze te voorkomen. Waar nodig moet schade hersteld worden.

Juist ook in de eerste stappen van de textielproductieketen, zoals bij de katoenproductie, is transparantie cruciaal. 

Op het gebied van transparantie is er een transitie gaande. Steeds meer bedrijven zijn bereid hun productielocaties bekend te maken. Transparantie over eerdere stappen in de textielproductieketen staat echter nog in de kinderschoenen. Een link met de katoenproductie en het spinnen van garen in Xingjiang is daarom moeilijk op te sporen, en ook moeilijk uit te sluiten.

Katoen wordt vaak door internationale opkopers uit verschillende productielanden opgekocht en als mix doorverkocht aan spinnerijen. Volledige transparantie is dan ook een belangrijke randvoorwaarde om risico’s te signaleren, en te adresseren.

De situatie met de dwangarbeid door Oeigoeren laat zien dat de overheid meer bindende maatregelen zou moeten nemen

Bindende en stimulerende maatregelen

De situatie met de dwangarbeid door Oeigoeren laat zien dat de overheid meer bindende maatregelen zou moeten nemen ten aanzien van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Bovendien zou de overheid meer stimulerende maatregelen kunnen nemen voor het investeren in technologie zoals blockchain om de herkomst van materialen in de keten beter te verifiëren.

Position Paper CNV & FNV- Hoorzitting Ketenimpact Oeigoerse Dwangarbeid

Publicatiedatum 25 11 2020