DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Nieuw EU-vrijhandelsakkoord met Vietnam mist adequaat monitoringmechanisme voor arbeidsrechten

Vandaag heeft het Europees Parlement het vrijhandelsakkoord met Vietnam goedgekeurd.  Om deze TSD (Trade and Sustainable Development)-hoofdstukken te kunnen handhaven, is zowel in Vietnam als in Europa een onafhankelijk monitoring mechanisme nodig, benadrukt CNV Internationaal. "Vakbondsorganisaties moeten daarin vertegenwoordigd zijn, zodat zij onderzoek kunnen eisen als er sprake is van schending van fundamentele arbeidsnormen", zegt CNV Internationaal president Anneke Westerlaken.

“Van onze ervaringen bij soortgelijke processen, zoals de Domestic Advisory Group (DAG)  bij het het EU handelsverdrag met Colombia, weten we dat zolang vakbonden en andere maatschappelijke organisaties niet vertegenwoordigd zijn, dit niet meer is dan een symbolische instelling. Bedrijven moeten daadwerkelijk verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor schendingen van arbeids- en mensenrechten .

Vrijheid van vereniging en gendergelijkheid

CNV Internationaal heeft afgelopen tijd actief gepleit voor verbetering van de Vietnamese arbeidswetgeving op het gebied van lonen, sociale dialoog, collectieve onderhandelingen, vrijheid van vereniging en gendergelijkheid.

Voorafgaand aan de invoering van deze nieuwe arbeidswetgeving heeft Vietnam een belangrijke stap gezet door goedkeuring van de fundamentele ILO-conventie 98 over het recht op collectieve onderhandelingen. Twee andere fundamentele internationale arbeidsnormen zijn nog niet gerafiticeerd, namelijk over de afschaffing van dwangarbeid (ILO-conventie 105) en vrijheid van vereniging (ILO- conventie 87). Vietnam heeft de EU toegezegd dit in 2023 te zullen doen.

 

Over de inzet van CNV Internationaal voor sociale dialoog in Vietnam

CNV Internationaal heeft samen met de Vietnamese partnervakbond VGCL en de werkgeversorganisaties VCCI en VITAS ondersteuning geboden aan textielfabrieken om een ​​sociaal dialoogproces op gang te brengen. Dit gebeurt via een bottom-up aanpak door cao’s voor meerdere bedrijven gezamenlijk af te sluiten. 

Afgelopen juli 2019 werd de eerste collectieve arbeidsovereenkomst voor meerdere bedrijven ooit gesloten in Vietnam. Die verbetert de arbeidsomstandigheden voor meer dan 4.000 textielmedewerkers in 5 kledingfabrieken in het district Van Lam, ten westen van Hanoi. Het initiatief is vervolgens opgeschaald. Nog 15 andere textielfabrieken hebben aangegeven deel te willen nemen aan een volgend sociale dialoog traject. Ondertussen is in Zuid-Vietnam ook een ​​vergelijkbaar proces gestart.

Deze projecten zijn ontwikkeld binnen het kader van het Fair Wear Partnership for Garment Supply Chain Transformation, een innovatief programma ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie van Fair Wear Foundation, CNV Internationaal en Mondiaal FNV, gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Publicatiedatum 12 02 2020