DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Internationale Arbeidsconferentie in Geneve - CNV voor betere positie vrouwen op de arbeidsmarkt en tegen geweld en intimidatie op de werkplek

CNV-bestuurder Arend van Wijngaarden spreekt op de Internationale Arbeidsconferentie die van 28 mei tot 8 juni wordt gehouden in Geneve, over de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en overheden zijn gevraagd hun visie te geven voor oplossingen voor dit onderwerp omdat gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer, zeker op wereldniveau, nog steeds ver te zoeken is.

Arend van Wijngaarden CNV speech over discriminatie en geweld op de werkvloer

Nog steeds geldt dat vrouwen vaker moeten jongleren met betaald werk en zorgtaken. Omdat vrouwen daarbij ook nog eens oververtegenwoordigd zijn in flexibele banen, leidt dit vaker tot stress gerelateerde aandoeningen. Door mannen gedomineerde beroepen worden nog steeds hoger gewaardeerd en beter betaald, wat leidt tot een loonkloof tussen mannen en vrouwen. Zelfs voor mannen en vrouwen in dezelfde baan bestaat een verschil in loon. Het is te gek voor woorden dat moeders worden gezien als minder ambitieus in een betaalde baan, terwijl het omgekeerde geldt voor vaders.

Zwangerschapsdiscriminatie

Over de hele wereld is de arbeidsmarktpositie van vrouwen nog steeds niet gelijk aan die van mannen. In Nederland is het aandeel mannen dat betaald werk heeft of zoekt 75% ten opzichte van 65% voor vrouwen. Terwijl Nederlandse vrouwen nu vaker hoger opgeleid zijn, gaan zij vanaf 30-jarige leeftijd toch vaak minder werken vanaf het moment dat zij kinderen krijgen. Soms stoppen ze zelfs helemaal met werken. Er is sprake van zwangerschapsdiscriminatie: vrouwen melden vaak dat hun tijdelijke contract niet wordt verlengd, puur vanwege het feit dat ze zwanger zijn. Driekwart van de Nederlandse vrouwen werkt parttime en het aandeel vrouwen in leidinggevende functies is slechts 25%. Vrouwen nemen in tegenstelling tot mannen naast hun eigen gezin en betaalde baan vaak zorgtaken op zich voor ouders en overige familie.Geweld en intimidatie

Het CNV vraagt tijdens deze Internationale Arbeidsconferentie ook aandacht voor geweld en intimidatie op de werkplek. 2018 is het jaar waarin het bestrijden van geweld en intimidatie op de werkvloer een centraal onderwerp is tijdens de Internationale Arbeidsconferentie omdat er wordt gewerkt aan een nieuwe internationale standaard om geweld en intimidatie in de wereld van werk uit te bannen.

Meer over geweld op de werkvloer - intenationaal een ernstig probleem

Publicatiedatum 06 06 2018