DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

IMVO-convenant voor de voedingsmiddelensector brengt risicomatrix in kaart!

De partijen van het IMVO-convenant voor de Voedingsmiddelensector sloten vandaag vijf jaar samenwerking af!

 

Van pinda’s tot palmolie en peper. We weten dat de mensen die het werk doen aan het begin van de productieketens kampen met veel risico’s en uitbuiting. In het internationale MVO-convenant voor de voedingssector zijn we actief om bedrijven te stimuleren te doen wat ze kunnen om die risico’s en uitbuiting te voorkomen. Zo zorgden we voor een nieuwe risicomatrix die per product in kaart brengt welke risico’s er zijn en hoe waarschijnlijk die zijn. Zie deze risicomatrix hier!  

Bedrijven, brancheorganisaties, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties werkten binnen het convenant samen aan de verduurzaming van de voedingsmiddelensector. Mogelijke risico’s in de ketens zoals mensenrechtenschendingen en milieuschade werden in kaart gebracht en in gezamenlijke projecten aangepakt. Ook werden bedrijven in Nederland getraind om zelf aan de slag te gaan met internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en werden internationaal 60 lokale experts opgeleid om risicoanalyses uit te voeren.

 

Na de zomer wordt de eindevaluatie van vijf jaar samenwerking gepubliceerd. Convenantspartijen zijn al in gesprek over een vervolg na 2023. Want hoeveel er de afgelopen jaren ook is bereikt, alleen samen kunnen we de voedingsmiddelenketen verder verduurzamen.

 

Publicatiedatum 05 07 2023