DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Hulp en handel gaan niet vanzelfsprekend samen

Duurzaam succes

‘Het is echt een illusie dat hulp en handel vanzelfsprekend goed samengaan’, zegt Elles van Ark, directeur van CNV Internationaal: ‘Het wordt alleen succesvol als je een duidelijke visie hebt en goed stuurt.’ CNV Internationaal stuurde eind maart samen met Mondiaal FNV een brief aan minister Schreinemacher, met een aantal aanbevelingen voor een succesvol beleid rondom hulp en handel. Juist omdat vakbonden, samen met lokale partners, op het snijvlak werken van handel en ontwikkelingssamenwerking.

Van Ark: ‘De budgetten voor handel zijn vele malen groter dan voor hulp. Daarmee kan handel hulp goed ondersteunen en bevorderen. Maar voor een duurzaam succes zijn een aantal punten essentieel.’

Sociale Dialoog

Vakbondsvrijheid en een goede sociale dialoog zijn daarbij belangrijke uitgangspunten volgens de directeur van CNV Internationaal: ‘Want als werknemers, werkgevers en een nationale overheid structureel met elkaar in gesprek gaan, komt dat de arbeidsverhoudingen ten goede. Het geeft een hogere werknemerstevredenheid, een betere productiviteit en daarmee ook economische stabiliteit. Sociale dialoog is geen ‘quick-win’, maar is essentieel voor een duurzame economie.’

Domestic Advisory Groups

Daarnaast pleit CNV Internationaal voor een sterke positie van domestic advisory groepen bij  handelsakkoorden. ‘Deze adviesgroepen bestaan uit vakbonden, bedrijven, ngo’s en wetenschappers. Zij moeten de oren en ogen ‘on the ground’ zijn, maar ze hebben nu vaak te weinig slagkracht. Een gemiste kans. In onze aanbevelingen staat hoe vakbonds-vertegenwoordigers in de landen hun kritische rol beter kunnen vervullen’, aldus Van Ark.

Een sterke positie van werknemers is essentieel voor duurzame economische groei en ontwikkeling. De brief van CNV en FNV geeft aanbevelingen hoe dit te realiseren in toekomstig beleid.

Publicatiedatum 06 04 2022