DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Eerste vakbond ooit binnen de palmoliesector opgericht in Guatemala

"De sector laat zo commitment zien voor een industrie waar arbeidsrechten gerespecteerd worden."

Op 19 februari is de eerste vakbond binnen de palmolie sector in Guatemala opgericht. Dit is een historisch moment binnen de sector en voor alle vakbonden. “De oprichting van deze vakbond is een belangrijke stap vooruit voor de hele palmoliesector in Guatemala", reageert Maurice van Beers, regiocoördinator Latijns-Amerika voor CNV Internationaal. “Vakbondsvrijheid is een belangrijke voorwaarde voor verduurzaming van de palmoliesector. De sector laat zo commitment zien voor een industrie waarin arbeidsrechten gerespecteerd worden. "

Op 18 en 19 februari hebben werknemers van palmoliebedrijf REPSA, Reforestadora de la Palmas de El Petén, de benodigde documenten ingediend bij het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken van Guatemala. 

Met de goedkeuring daarvan werd het voor hen, samen met onze partnerorganisatie CONDEG, voor het eerst mogelijk om een vakbond op te richten binnen het bedrijf. De vakbond heet SITRAREPSA, Sindicato de Trabajadores de la Empresa Reforestadora de Palmas de el Péten y Empresas Anexas oftewel vakbond van werkers van het bedrijf REPSA en aanverwante bedrijven.  

Internationale standaarden

Door de oprichting van de vakbond mogelijk te maken, voldoet het bedrijf aan de ILO standaarden en de RSPO richtlijnen. Daarin zijn bepalingen opgenomen die werknemers het recht geven om zich te organiseren en zich collectief te laten vertegenwoordigen zodat zij gezamenlijk voor hun belangen op kunnen komen.  

De situatie in Guatemala

Guatemala is een van de armste landen in Latijns-Amerika. Ongeveer 80 procent van de bevolking leeft in armoede. De meeste werkenden verdienen geen leefbaar loon, hebben geen contract en evenmin recht op sociale zekerheid. 

Guatemala is al 25 jaar een democratie en vakbondsvrijheid is wettelijk vastgelegd. Lid zijn van een vakbond is in praktijk echter bijna onmogelijk. Vakbondsleden worden vaak bedreigd met ontslag. Dit leidt ertoe dat slecht 0,2 procent van de werknemers lid durft te zijn van een vakbond.  

Vrijheid van organisatie

Vakbonden zijn onmisbaar om de belangen van werknemers te vertegenwoordigen. Ze kunnen een constructieve en zinvolle sociale dialoog op gang brengen en toezicht houden op de vooruitgang. Een leefbaar loon en veilige werkomstandigheden zijn belangrijke kwesties in de palmoliesector. 

Zonder arbeiders zou de productie van palmolie niet mogelijk zijn, maar voor wat betreft hun arbeidsomstandigheden valt er nog veel te verbeteren. 

 

Dit is noodzakelijk voor de sector om te kunnen voldoen aan de internationale arbeidsrechtenstandaarden en due diligence verplichtingen"

Maurice van Beers, 
Regiocoördinator Latijns-Amerika voor CNV Internationaal

 

Zorgvuldig handelen

“CNV Internationaal ziet de oprichting van de eerste vakbond in de palmoliesector in Guatemala als een belangrijke stap die sociale dialoog gericht op verbetering van de arbeidsomstandigheden en leefbare lonen mogelijk maakt.” voegt Van Beers toe. 

“Dit geeft een goede basis om verder te werken aan eerlijke werkomstandigheden in de sector. Dit is noodzakelijk voor de sector om te kunnen voldoen aan de internationale arbeidsrechtenstandaarden en zorgvuldig handelen, de zogeheten mensenrechten due diligence verplichtingen.”  

Meer informatie over de palmoliesector

Publicatiedatum 21 02 2024