DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Nieuwe publicatie over de rol van vakbonden in HRDD

How trade unions can engage in Human Rights Due Deligence to safeguard worker's rights.

CNV Internationaal brengt een paper uit, genaamd How trade unions can engage in Human Rights Due Deligence to safeguard worker’s rights. Hierin wordt de rol van de vakbond binnen het proces van HDRR en de voordelen die dit met zich meebrengt toegelicht. Daarnaast zullen er praktische voorbeelden worden gegeven voor elke stap van het HDRR proces, waarin de rol van de vakbond duidelijk naar voren komt.

Mensenrechten due diligence, of ‘gepaste zorgvuldigheid’ pas je toe om erachter te komen wat de impact van jouw bedrijf is op mensen- en arbeidsrechten. Door de risico's te inventariseren en aan te pakken ga je arbeidsrechtenschendingen, zoals moderne slavernij, kinderarbeid en onderbetaling, in je productieketen tegen. Dit geeft vakbonden de mogelijkheid om de werkomstandigheden te verbeteren gedurende dit proces. Ze krijgen de mogelijkheid om proactief samen te werken met het management, partners binnen de keten en andere stakeholders. Met deze samenwerking komen de onderliggende machtsstructuren in beeld waarop de problemen die medewerkers kunnen ervaren op de werkvloer gebaseerd zijn.

In het paper van CNV Internationaal wordt duidelijk gemaakt welke rol de vakbond kan spelen in het proces van HRDD en welke voordelen dit kan hebben voor de stakeholders van de organisatie. Daarnaast zullen er praktische voorbeelden worden gegeven om de rol van de vakbond verder te verduidelijken. Het paper laat zien dat de betrokkenheid van de vakbond in het HRDD proces van belang is voor alle andere stakeholders die betrokken zijn bij een organisatie.

 

Zes stappen van HRDD

Het HRDD proces bestaat de onderstaande 6 stappen. In het paper zal de rol van de vakbond voor elke stap worden verduidelijkt.

Stap 1: Integreer verantwoordelijk zaken doen in beleids- en managementsystemen.

Stap 2: Het identificeren en beoordelen van negatieve gevolgen voor de activiteiten, supply chain, en zakelijke relaties.  

Stap 3: Het stoppen, voorkomen of beperken van de negatieve gevolgen.

Stap 4: Het in de gaten houden van de implementatie en resultaten.

Stap 5: Communiceren hoe de gevolgen worden aangepakt.

Stap 6: Het aanbieden van of meewerken aan herstel, indien nodig.

Instrumenten voor HRDD

Er zijn enkele instrumenten die van pas komen tijdens het HRDD proces, om de stappen beter te laten verlopen.

  1. Ten eerste is sociaal dialoog een belangrijk onderdeel van het HRDD proces, vooral tijdens de eerste stap. Het sociaal dialoog betreft de communicatie tussen vakbonden, werkgevers en overheden over sociaaleconomische zaken. Dit kan gaan via onderhandelingen, consultaties of informatie-uitwisselingen, met als doel om een gezamenlijke oplossing te vinden tussen werkgevers en werknemers.
  2. Ten tweede is de CBA Database een belangrijk instrument, dat is ontwikkelt door CNV. CBA staat voor Collective Bargaining Agreement, een legale overeenkomst tussen de vakbond en de werknemers. Met deze database kan een bestaande CBA worden geanalyseerd in kwaliteit en worden vergeleken met ILO standaarden en nationale wetten.
  3. Ten slotte is de Fair Work Monitor een instrument dat gebruikt kan worden om meer informatie te krijgen over de werkomstandigheden van de werknemers. Dit is een digitale survey die anoniem en vrijwillig kan worden ingevuld.

 

Publicatiedatum 07 02 2024