DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

'Duurzaam investeren is nu voor veel pensioenfondsen vanzelfsprekend'

Pensioenconvenant 

‘Voor de start van het pensioenconvenant was duurzaam beleggen iets voor de koplopers. De afgelopen jaren heeft het convenant daar verandering in gebracht. Duurzaam investeren is voor veel pensioenfondsen nu vanzelfsprekend’, zegt Elles van Ark, directeur van CNV Internationaal. Zij sprak donderdag 15 december tijdens een bijeenkomst van het pensioenconvenant. In het convenant werkten pensioenfondsen, vakbonden, de overheid en ngo’s de afgelopen vier jaar samen.

Partnervakbonden

Van Ark: ‘Pensioenfondsen beleggen steeds meer in duurzame initiatieven, zoals windmolens en zonnepanelen. Voor de productie hiervan zijn mineralen nodig uit de mijnen in Peru en Colombia. Door nauw samen te werken in het convenant kunnen wij met onze partnervakbonden, actuele informatie geven over de arbeidsvoorwaarden. In veel mijnen werken mensen voor een laag loon, zonder vast contract en zonder goede beschermingsmiddelen.’ Dankzij de samenwerking met CNV Internationaal kunnen pensioenfondsen de risico’s in kaart brengen en druk uitoefenen, zodat rechten van werknemers worden gerespecteerd. Zo wordt voorkomen dat investeren in groene energie ten koste gaat van de mijnwerkers.'

foto: SER

CNV Internationaal is dan ook positief over de opbrengsten van het Pensioenconvenant en ziet ruimte voor een vervolg, Van Ark: ‘Door samen te werken met vakbonden kunnen de pensioenfondsen alvast voorsorteren op toekomstige wetgeving rondom internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het spreekt voor zich dat wij hier graag aan blijven bijdragen.’

Publicatiedatum 15 12 2022