DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

CNV wil regionale sociale dialoog in Peru stimuleren om veiligheid en gezondheid in de mijnbouw te verbeteren

In Lima Peru vindt op 19 juli het eerste forum plaats van de regionale raden van arbeid en werkgelegenheid, mede op initiatief van CNV Internationaal. "Deze regionale raden zijn een veelbelovend initiatief om de arbeidsomstandigheden in de mijnbouwregio’s te verbeteren," aldus Marie José von Geusau, namens CNV Internationaal aanwezig op het forum in Lima. “Slechts 10% van de mijnwerkers in Peru heeft een vast contract. Dat maakt hen extreem kwetsbaar vooral als het gaat om veiligheid en gezondheid op het werk”.

De mijnbouw is een belangrijke bron van werkgelegenheid en economische groei, maar heeft ook grote gevolgen voor lokale gemeenschappen.

Regionale raden kunnen maatwerk leveren

“Er zijn veel conflicten in de mijnbouwsector, maar er waren tot voor kort nauwelijks lokale structuren voor sociale om deze conflicten te voorkomen en op te lossen.  Deze nieuwe regionale raden kunnen daar een belangrijke rol in spelen; maatwerk leveren. In Colombia heeft CNV Internationaal met partner CGT aldaar goede ervaringen opgedaan; door te investeren in de capaciteit tot dialoog van de regionale raadsleden zijn er bijvoorbeeld in de regio Santander al diverse arbeidsconflicten opgelost. Edwin Guzman, de voorzitter van de Colombiaanse vakbond CGT in de mijnbouwregio Cesar discussieër mee in het forum. Hij deelt zijn ervaringen met sociale dialoog uit de mijnbouwregio Cesar.”

Gelijkwaardigheid, vertrouwen en gemeenschappelijke belangen zijn voorwaarden

Ook in Nederland is de vakbeweging actief op regionaal niveau via de provinciale SER’s en de vertegenwoordigingen in de Kamers van Koophandel, met name in Noord Nederland, Brabant, Zeeland en Overijssel. Maarten Raaijmakers van CNV Vakmensen levert vanuit zijn ervaring een bijdrage aan het forum in Lima. Gelijkwaardigheid, vertrouwen en het uitspreken van gemeenschappelijke belangen zijn belangrijke voorwaarden voor de effectiviteit van de regionale raden, weet hij uit ervaring.

In Peru functioneren de raden in een aantal regio’s, in andere regio’s staan de raden nog maar net opgestart. CNV Internationaal wil in de regio’s Lima, Huancavelica en Junin de komende jaren een bijdrage leveren aan deze raden door met de lokale vakbondsleiders van FENTECAMP (partnervakbond in de mijnbouw) te werken aan training en het ontwikkelen van gerichte strategiën. Als vakbonden spreken we elkaars taal, hoe verschillend de lokale omstandigheden ook zijn. En door samen te werken kunnen we bijdragen aan verbetering arbeidsrechten in de mijnbouwproductieketen.

Maarten Raaijmakers van CNV Vakmensen deelt Nederlandse regionale ervaringen

Bijdrage door Italo Mórtola Flores, Vice-minister van Arbeid van Peru

Peru is een belangrijke leverancier van delfstoffen naar Nederland en Europa. Er zijn ernstige problemen in de mijnbouw, op het gebied van veiligheid en gezondheid. Samen met vakbond FENTECAMP en vakcentrale CATP werkt CNV Internationaal op verschillende niveau's aan verbetering. 

Delfstoffen vormen met meer dan 60% het belangrijkste exportproduct van Peru. Peru is de grootste producent van koper en de derde producent van tin wereldwijd. Het succes van de mijnbouwsector in Peru is niet alleen te danken aan de aanwezigheid van delfstoffen maar ook aan een gunstig juridisch en belastingklimaat.

Outsourcing

De mijnbouw levert een belangrijke bijdrage aan de economische groei, maar is ook een bron van gewelddadige conflicten met name vanwege de ingrijpende gevolgen voor het milieu en de lokale gemeenschappen in de mijnbouw regio’s, vooral in hooggelegen gebieden in de Andes.  De mijnbouw zorgt voor veel werkgelegenheid, maar er zijn ook veel problemen.

Werknermers zijn kwetsbaar door grootschalige outsourcing en informeel werk. Slechts 10 % van de mijnwerkers heeft een vast contract. Elk jaar zijn er dodelijke ongelukken en het mijnbouwstof tast de gezondheid van veel mijnbouwwerkers aan. Juist de mensen die geen vast contract hebben, doen vaak het riskante werk. 

Het forum online volgen en terugkijken (Spaanstalig)

Publicatiedatum 20 07 2018