DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

CNV Internationaal tegen decreet president van Guatemala

De president van Guatemala, Jimmy Morales, heeft per presidentieel decreet laten weten dat hij de door de Verenigde Naties ingestelde commissie tegen de straffeloosheid in Guatemala (de CICIG), op korte termijn wil beëindigen. Deze VN-commissie is een van de weinige instanties in Guatemala die de groeiende corruptie aan de kaak stelt. Arend van Wijngaarden, voorzitter van CNV Internationaal: “Voor CNV Internationaal is het overeind houden van de toetsing door de rechtelijke macht in Guatemala essentieel, omdat het werk van onze vakbondspartners staat of valt met een onafhankelijke goed functionerende rechtsorde .”

CNV Internationaal heeft samen met diverse Europese instanties de oproep van Impunity Watch tegen deze aangekondigde maatregel ondertekend.

Van Wijngaarden: “Het spreekt voor zich dat het voor CNV Internationaal en voor onze programma's in Guatemala van het grootste belang is om de sociale dialoog te bevorderen. Het in stand houden van systemen voor handhaving van de rechtsorde is daarbij onmisbaar.

Op 31 augustus 2018 heeft president Jimmy Morales besloten het mandaat van de Internationale Commissie tegen straffeloosheid in Guatemala (CICIG) niet te verlengen.

Vervolgens hebben de Guatemalteekse autoriteiten op 4 september 2018 de commissaris van de CICIG, Iván Velásquez, de toegang tot het land ontzegd.


INTERNATIONALE OPROEP

Gezamenlijke verklaring over het besluit van de president van Guatemala om het mandaat van de internationale commissie tegen straffeloosheid in Guatemala (CICIG) niet te hernieuwen en de toegang van commissaris Ivan Velasquez tot Guatemala te verhinderen.

Onafhankelijkheid rechtssysteem in gevaar

Internationale organisaties in Europa die samenwerken in Guatemala maken zich ernstige zorgen over het feit dat deze recente beslissingen de rechtsstaat ernstig ondermijnen en de onafhankelijkheid van het Guatemalteekse rechtssysteem in gevaar brengen.

Internationale verplichtingen

In een gezamenlijke verklaring roepen 13 organisaties de Europese Unie en haar lidstaten op om onder meer te eisen dat Guatemala zich aan zijn internationale verplichtingen houdt en de nodige voorwaarden te garanderen voor commissaris Iván Velásquez en de CICIG om hun werk veilig en onafhankelijk voort te zetten.

Dit is des te belangrijker, gezien de essentiële steun die het CICIG geeft aan andere belangrijke Guatemalteekse instellingen die werken aan de handhaving van de rechtsstaat, inclusief het Openbaar Ministerie, onafhankelijke rechters en de mensenrechtenombudsman.

Verder roept de verklaring op om ervoor te zorgen dat de staat Guatemala de mensenrechten van zijn burgers respecteert en niet terugkeert naar de gewelddadige, repressieve en ondemocratische praktijken uit het verleden.

De volledige tekst van de verklaring is hier beschikbaar in het Engels en Spaans:

Oproep aan de president van Guatemala (Engels)Oproep aan de president van Guatemala (Spaans)

Publicatiedatum 06 09 2018