DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

CNV Internationaal lid van wereldwijd netwerk suikerrietsector

“Er is nog steeds onvoldoende focus op arbeidsrechten in de suikerrietbranche. Daarom is CNV Internationaal op 22 juli lid geworden van de netwerkorganisatie in de suikerrietsector Bonsucro”, aldus Arend van Wijngaarden, voorzitter van CNV Internationaal. “Zo willen we aandacht voor arbeidsrechten vergroten en het beleid hierop versterken.”

Bonsucro is een samenwerkingsorganisatie van belanghebbenden in de suikerrietsector, zoals producenten, verwerkende bedrijven en maatschappelijke organisaties. Bonsucro toetst of suikerrietproducten onder goede sociaalmaatschappelijke omstandigheden en met het oog op het milieu zijn geteeld.

Een certificaat van Bonsucro moet garanderen dat de suikerrietproductie voldoet aan strenge eisen. Bonsucro komt voort uit Better Sugarcane Initiative Certificering, ook een groep uit de branche die meer aandacht wilde voor de sociale - en milieuomstandigheden in de suikerrietproductie.

In Latijns Amerika - maar ook in Nederland en de rest van de wereld- zijn diverse grote suikerrietbedrijven lid van Bonsucro. Nederlandse aangesloten bedrijven zijn FrieslandCampina en de Rabobank en ontwikkelingsorganisatie Solidaridad.

Vrijheid van Vakvereniging

“Door het lidmaatschap van Bonsucro hopen we dat CNV Internationaal in Latijns Amerika en vanuit Nederland nog beter mee kan praten over de verbetering van arbeidsrechten van werknemers in de suikerrietbranche en we hopen zo bedrijven direct aan te kunnen spreken op hun verantwoordelijkheid. Ik denk dan vooral aan gesprekken over vrijheid van vakvereniging, gezond en veilig werk, maar ook aan de gevolgen van onder-aanneming van mensen.”

Verplichting

Van Wijngaarden vervolgt: “Ik vind overigens dat een bedrijf met een certificaat zoals van Bonsucro, niet wordt ontslagen van de due dilligence verplichting. De verplichting zich in te spannen voor het uitbannen van misstanden. Die blijft even sterk gelden. Het is niet zo dat ze kunnen zeggen: ‘we zijn gecertificeerd dus het is goed’, dat is niet de boodschap die CNV Internationaal wil uitdragen. Sterker nog: wij willen juist een aanscherping van de arbeidsnorm die Bonsucro hanteert en in 2019 gaat herzien. Verder vinden we het cruciaal dat vakbonden meer worden betrokken bij de bedrijfs- en plantagecontroles. Via de vakbondsleden horen we wat er op de werkvloer speelt.”

Meer zien en lezen?

Project hulp suikerrietkappers Nicaragua in beeldSteun suikerrietkappers in Midden-AmerikaChain responsibility in sugarcane production

Publicatiedatum 22 07 2018