DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

CNV en FNV doen oproep aan Tweede Kamer: Zet in op internationaal verdrag tegen geweld op de werkplek

CNV en FNV doen vandaag een oproep aan de Tweede Kamer om er voor te zorgen dat de Nederlandse regering tijdens de Internationale Arbeidsconferentie (IAO) expliciet inzet op een verdrag tegen geweld en intimidatie op het werk. “Er moeten bindende internationale richtlijnen komen om geweld op de werkvloer te doorbreken”, zegt Arend van Wijngaarden, voorzitter van CNV Internationaal. De twee vakbonden pleiten voor een internationale standaard tegen geweld op de werkplek.

De Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan op 2 mei aanstaande vragen stellen over wat de inzet van de Nederlandse regering zou moeten zijn tijdens de Internationale Arbeidsconferentie.

CNV en FNV willen dat dit uiteindelijk leidt tot een zogenoemde ILO-conventie tegen geweld op de werkvloer. De ILO is de internationale arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties. Die kan in juni aanstaande al - in hun jaarlijkse conferentie - ervoor kiezen een bindende norm, tegen geweld op de werkvloer op te starten.

Tuur Elzinga, vicevoorzitter van het FNV: “De vakbeweging vindt dat er een nieuw ILO Verdrag mét een Aanbeveling moet komen, dat geweld op de werkvloer duidelijk omschrijft en verbiedt, en dat maatregelen voorstelt om het probleem daadwerkelijk aan te pakken.” Een aanbeveling - die toegevoegd wordt aan een conventie - geeft waardevolle richting aan de implementatie van een conventie."

De aanbeveling geeft handvatten aan overheden en werkgevers zoals het opzetten van klachten mechanismen en het afhandelen van klachten. Werknemersorganisaties FNV en CNV verzoeken de Kamerleden er bij de regering op aan te dringen ook in te zetten op een verdrag en aanbeveling zodat geweld en intimidatie tegen werkenden wereldwijd effectief kan worden bestreden.

Geweld tegen vrouwen is wereldwijd een groot probleem, zo bleek uit recent onderzoek van de wereldwijde internationale organisatie van vakbonden ITUC. 35 Procent van de vrouwen boven de 15 jaar, heeft ervaring met seksuele of psychische agressie thuis of op de werkplek, wereldwijd is dat meer dan 818 miljoen vrouwen.

En een derde van de vrouwen in de G20 landen (de 20 wereldwijd rijkste Europese landen) is lastig gevallen op de werkplek, maar durft zich daar niet over uit te spreken.

“Dus moeten we ervoor zorgen dat vrouwen wel serieus worden genomen, dat er wel een wettelijke basis is om agressie op de werkplek aan te pakken."

Daarom pleit CNV Internationaal voor een internationale standaard waarin rechtsbescherming van slachtoffers van geweld op de werkvloer is geregeld, waarin staat wat de definitie is van agressie op de werkplek. Niet alleen om slachtoffers te ondersteunen, maar ook om nieuwe slachtoffers te voorkomen.

Final report of the Tripartite Meeting of Experts on Violence against Women and Men in the World of Work

Violence at work is not part of the job - CNV Internationaal Guide

Violence at the workplace - CNV Internationaal Survey

Publicatiedatum 30 04 2018