DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Bouw voort op lessen IMVO convenanten

Om tot een succesvol convenant voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te komen, is het van belang dat deelnemende partijen zelf voldoende ‘eigenaarschap’ hebben. Dit is één van de lessen uit de eerste voortgangsrapportage die de SER-commissie IMVO op donderdag 5 juli heeft uitgebracht.

Aan de hand van negen thema’s werden door middel van interviews en een dialoogbijeenkomst de belangrijke lessen in kaart gebracht. Zo is kennis een belangrijke factor: kennis over elkaars werk, over de markt en over elkaars motivatie om mee te doen. Op basis daarvan kunnen partijen werken aan wederzijds vertrouwen. Ook zijn er diverse lessen getrokken over de rollen van de partijen die aan tafel zitten.

Voortgangsrapportage

Het doel van de voortgangsrapportage is gezamenlijke lessen te trekken om processen in de toekomst te verbeteren. De voortgangsrapportage gaat in op het proces rond de convenantsaanpak, het is geen impactmeting van de inhoudelijke afspraken.

Mariëtte Hamer, SER-voorzitter: “Samen zitten we in een lerend proces. Deze lessen bieden houvast aan partijen bij het maken en uitvoeren van de afspraken in de convenanten. Ik kijk ernaar uit om samen met de partijen de lessen in de praktijk te brengen en verder te werken aan internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

SER-commissie IMVO

Sinds 2008 richt de vaste SER-commissie IMVO zich op het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze voortgangsrapportage volgt het eerdere SER-advies IMVO-convenanten uit 2014.

IMVO VoortgangsrapportageIMVO convenanten waar het CNV bij betrokken is

Publicatiedatum 05 07 2018