DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Betrokkenheid is cruciaal voor inzetbaarheid van werknemers en jongeren

CNV Internationaal tijdens ITUC-congres:

"Werknemers moeten nauw betrokken worden bij de overgang naar nieuwe manieren van werken door technologische vernieuwingen gericht op een duurzamere economie. Dat is cruciaal, zodat zij gedurende hun loopbaan altijd ‘mee kunnen groeien’. Daarnaast moet de inzetbaarheid van een nieuwe generatie werknemers niet worden vergeten. Jeugdwerkloosheid is wereldwijd een groeiend probleem”, aldus Arend van Wijngaarden, voorzitter van CNV Internationaal.

Dat is wat Van Wijngaarden gaat aankaarten tijdens het internationale vakbondscongres in Kopenhagen komende week. Daar komen meer dan 1.200 vakbondsmensen uit meer dan 130 landen bijeen van zondag 2 tot 7 december voor het internationale vakbondscongres van de International Trade Union Confederation (ITUC, waarbij ook het CNV is aangesloten).

Het congres stelt het beleid en een actieplan vast van de internationale vakbondsorganisaties voor de komende vier jaar. Dat gebeurt onder meer door -via vier debatten – te spreken over het toekomstige beleid van de ITUC.

De thema’s van de debatten zijn: Vrede, Democratie en Rechten, Gelijkheid, Reguleren van economische macht, Wereldwijde verschuivingen, Eerlijke transformaties.

De - vanuit de hele wereld - afgevaardigde vakbondsmensen bespreken daarnaast ook over onderwerpen als de organisatie van campagnes in multinationale bedrijven, zoals Samsung en Amazon; het organiseren van werknemers in de informele sector; de stand van zaken van actieplannen van overheden om ongelijkheid aan te pakken, inclusief de loonkloof tussen mannen en vrouwen en een minimum leefbaar loon en sociale bescherming. En de toekomst van werk. Verder wordt tijdens het congres de slechtste baas ter wereld gekozen.

Eerlijke transformaties

Van Wijngaarden zal het congres over dit thema toespreken: “Het is goed dat de ITUC dit onderwerp als één van de pijlers voor de toekomst heeft opgenomen. Cruciaal voor het succes van de overgang naar nieuwe energie-efficiënte technologieën en productiemethoden is de deelname en vooral ook de betrokkenheid van werknemers in deze veranderingsprocessen. Zij moeten de overgang kunnen omarmen. In Frankrijk zien we tot wat voor moeilijkheden zo’n proces kan leiden. Eén van de demonstranten zei: "De elite praat over het einde van de wereld, terwijl wij praten over hoe we het einde van de maand kunnen halen. Werkenden moeten nauw betrokken worden bij deze overgang. Dat is de enige manier om een ​​betere wereld voor onze kinderen te realiseren.”
En daarmee maakt Van Wijngaarden een bruggetje naar jeugd employability.


Employability for youth


Jeugd employability

CNV Internationaal organiseert op dinsdag 4 december in Kopenhagen een zogenoemd ‘side-event’ over het verbeteren van de werkgelegenheid voor jongeren.

Van Wijngaarden: “Inzetbaarheid van jongeren moet onze continue aandacht houden. Ook toekomstige generaties moeten de kans krijgen een goed bestaan op te bouwen en zich te kunnen blijven ontwikkelen. Een werkende generatie jongeren is belangrijk, niet alleen op macroniveau voor de ontwikkeling en continuïteit van de economie van een land. Maar ook gewoon op microniveau: voor jongeren zelf. Een baan voor brood op de plank en om bijvoorbeeld een huis te kunnen kopen. Maar dan moeten zij wel de kans krijgen. En daar moeten vakbonden wereldwijd zich sterk voor maken.”

De International Trade Union Confederation (ITUC) is de grootste democratische organisatie ter wereld die 207 miljoen werknemers vertegenwoordigt.

Het programma van het ITUC congres:

ITUC congreswebsite


Publicatiedatum 30 11 2018