DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Bedrijven kledingconvenant zetten stap vooruit

 

Het aantal deelnemende bedrijven dat volledig voldoet aan de proceseisen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, is fors gegroeid van 5 naar 36. Er zijn nu meer dan 5.800 locaties in beeld waar kleding en textiel wordt geproduceerd. Dit staat in de vandaag verschenen jaarrapportage 2019 van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

In de jaarrapportage 2019 staat een overzicht van de bereikte resultaten aan de hand van feiten & cijfers en een reeks interviews met betrokkenen over negen thema’s, waaronder leefbaar loon, kinderarbeid en dierenwelzijn.

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel brengt veel partijen en bedrijven samen met als doel internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kleding- en textielketen te bevorderen. Het marktaandeel van de deelnemende bedrijven is ongeveer 40 tot 45 procent.

De deelnemende bedrijven laten jaarlijks hun plannen van aanpak beoordelen op basis van  gepaste zorgvuldigheid (due diligence) inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven laten hierin zien hoe zij omgaan met de risico’s in hun keten, welke doelen zij stellen en welke acties zij ondernemen.

Het resultaat is dat 36 bedrijven (63 procent van de 57 beoordeelde bedrijven) volledig voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in het beoordelingskader. Dit is een forse verbetering ten opzichte van 2018: toen voldeden 5 bedrijven (8 procent) volledig aan de eisen.

 

De jaarrapportage gaat over de periode voordat het coronavirus toesloeg. “De coronacrisis heeft enorme gevolgen voor alle partijen in de keten. Het laat zien hoe belangrijk het is dat deelnemende bedrijven, vakbonden, ngo’s en de overheid, risico’s in beeld krijgen en nationaal én internationaal samenwerken om deze aan te pakken,” zegt Pierre Hupperts, voorzitter van het convenant. “We hebben nog een weg te gaan. Vanuit het convenant blijven we ons inzetten om stap voor stap positieve veranderingen in de keten te bereiken. Dat zal veel inspanning vergen en een lange adem. In 2019 zijn daarbij de nodige stappen in de goede richting gezet.”

Transparantie verder verbeterd

Het convenant is in 2019 een samenwerking aangegaan met Open Apparel Registry (OAR) om de transparantie in de keten verder te vergroten. OAR is een open wereldwijde database met textielproductielocaties. Bedrijven kunnen hierdoor zien welke andere merken ook bij dezelfde fabrieken inkopen en maatschappelijke organisaties kunnen hierdoor beter onderzoek doen naar sociale kwesties. Dit maakt het makkelijker samen te werken en meer invloed uit te oefenen om verbeteringen in de keten tot stand te brengen.

Het aantal productielocaties dat bij deelnemende bedrijven in beeld is, is met 1.027 toegenomen naar 5.812. De wereldwijde OAR-lijst bevat zo’n 32.000 locaties.

Vorig jaar hebben 44 bedrijven voor het eerst publiekelijk gecommuniceerd over hun inspanningen op het gebied van due diligence. Acht bedrijven tekenden in november 2019 de Transparency Pledge. Naast de deelname aan de OAR-lijst, beloven deze bedrijven onder andere bekend te maken waar zij hun kleding produceren, welke type kleding en met hoeveel mensen deze wordt geproduceerd.

Samen met de vier bedrijven die de Plegde eerder tekenden, is daarmee 85 procent van de productielocaties die bij het convenant bekend zijn 1-op-1 herleidbaar tot hun afnemer.

 

Partijen en bedrijven werkten in 2019 aan resultaten op diverse thema’s. Voorbeelden zijn

Tevens verschenen Engelstalige factsheets om de opgedane kennis over dierenwelzijn in de kleding- en textielsector en het uitvoeren van due diligence op dit thema, internationaal uit te dragen.

Over het Convenant

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel brengt sinds midden 2016 bedrijven, brancheverenigingen, vakbonden, ngo’s en de overheid samen met als doel het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kleding- en textielketen. De partijen werken samen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De SER voert het secretariaat, geeft advies en beoordeelt jaarlijks de bedrijven op hun plannen van aanpak volgens de richtlijnen van de OESO en de VN voor due diligence.

Het marktaandeel van de deelnemende bedrijven wordt eind 2019 ingeschat op ongeveer 40 tot 45 procent. Dit is lager dan over 2018 (48 procent), vanwege marktontwikkelingen en het feit dat uitgebreide informatie over de omvang van de markt niet langer voorhanden is.

Het convenant voorziet ook in een onafhankelijke klachten- en geschillencommissie waar belanghebbenden of hun vertegenwoordigers terecht kunnen. De commissie heeft in 2019 haar eerste uitspraken gedaan in twee geschillen.

 

Meer over het IMVO-convenant Duurzame Kleding en Textiel op de themapagina CNV Internationaal

Publicatiedatum 02 07 2020