DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Air France zegt personeel in Niger ten onrechte ontslag aan

Vakbondsleiders op straat, onder het mom van COVID-19

Sinds enkele weken ontvangen wij verontrustende informatie van onze vakbondspartner, de Confédération Nigérienne du Travail (CNT), over het niet-naleven van de arbeidsrechten van werknemers van Air France in Niger.

CNV Internationaal roept de Air France KLM Groep op om het eigen beleid inzake arbeidsvoorwaarden in praktijk te brengen en benadrukt het belang van een constructieve sociale dialoog.

Wat is er aan de hand? Onder het mom van economische redenen in het kader van de COVID-19-pandemie dreigen 6 werknemers van Air France in Niger per 1 juni collectief ontslagen te worden. De vakbond nam contact op met de Arbeidsinspectie die tot tweemaal toe toestemming voor ontslag weigerde.

Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie trekt de redenen en daarmee de juridische grondslag van het ontslag in twijfel, ook omdat financiële bewijsstukken en transparantie ontbreken. Daar komt bij dat Air France en haar werknemers enkele weken eerder nog een overeenkomst hebben gesloten over de bevriezing van de algemene en individuele loonsverhogingen voor 2022, zodat de onderneming haar financiële verplichtingen in het kader van COVID-19 zou kunnen nakomen.

Outsourcing

Volgens de Arbeidsinspectie lijkt het te gaan om een plan om de huidige werkzaamheden uit te besteden aan een plaatselijk uitzendbureau. Ook in Niger is outsourcing volgens de wet geen geldige reden voor het voorgenomen ontslag. De Arbeidsinspectie geeft ook aan dat het bedrijf in overtreding is door te dreigen met ontslag zonder de wettelijke schadeloosstelling als de werknemers de "vrijwillige" vertrekovereenkomst die Air France voorstelt niet accepteren.

Belediging

De directeur van Air France Niger zou de werknemers "imbecielen" hebben genoemd (zie de cartoon). Naast intimidatie en belediging werd het de werknemers op 22 maart door Air France onmogelijk gemaakt zich te laten vertegenwoordigen door hun vakbond, de Confédération Nigérienne du Travail.

Afgezien van het kennelijke gebrek aan respect van de vertegenwoordiger van Air France Niger en de niet-naleving van de in Niger geldende wetten inzake arbeidsrechten, is dit gedrag in strijd met internationale verdragen: de ILO-Conventie 87 over het recht om een vakbond op te richten en ILO-Conventie 98, over het recht om collectief te onderhandelen.

Eigen beleid Air France-KLM Groep

CNV Internationaal benadrukt het belang van een constructieve sociale dialoog en roept de Air France KLM Groep op om het eigen beleid inzake arbeidsvoorwaarden in praktijk te brengen.

Ketenverantwoordelijkheid

Gezien de sociale verantwoordelijkheid van de Air France KLM Groep, en haar internationale ketenverantwoordelijkheid ten aanzien van de vertegenwoordiging in Niamey, dringt CNV Internationaal er bij het bedrijf op aan om hun invloed aan te wenden voor een inclusieve en constructieve sociale dialoog om voor de werknemers een eerlijke oplossing te vinden.

Onze partnervakbond de Confédération Nigérienne du Travail CNT en de daarbij aangesloten vakbond (het Syndicat Unique de la Météorologie et de l'Aviation Civile) hebben reeds concrete voorstellen geformuleerd.

 

( bovenstaande cartoon verscheen in Nigeriaanse media ) 

Publicatiedatum 29 04 2022