DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Actie nodig vanuit de cashewsector in Ivoorkust

Uitdagingen en oplossingen om de werkomstandigheden te verbeteren.

De cashewsector van Ivoorkust, een van 's werelds grootste cashew-producenten, staat voor dringende uitdagingen die aandacht vereisen. De snelle groei van de cashewmarkt in Ivoorkust heeft geleid tot een verontrustende trend van informele werkgelegenheid en onstabiele inkomsten voor boeren en fabrieksarbeiders. Boeren worden betaald naar productie, wat resulteert in financiële onzekerheid en laag inkomen. Anderzijds worden fabrieksarbeiders ingehuurd via onderaannemers, waardoor ze kwetsbaar zijn voor willekeurige ontslagen zonder enige arbeidsbescherming. 

Om deze problemen aan te pakken, zijn er verschillende oplossingen nodig: 

 1. Een versterkte Sociale Dialoog: Vakbonden, Cashew-producenten en overheden moeten gezamenlijk om tafel om de arbeidsrechten van de werknemers te verbeteren. Deze sociale dialoog zorgt ervoor dat niet alleen de lokale producenten en cashew-verwerkers de verantwoordelijkheid dragen via certificeringen en normen. 
  In deze sociale dialoog moet ook de positie van de werknemers van de verwerkingsbedrijven worden vertegenwoordigd, wat op dit moment nog niet het geval is. Om de discussie hierover op gang te brengen, kan de nieuwe Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) richtlijn van de Europese Unie het gespreksonderwerp zijn voor betere arbeidsrechten.
   
 2. Verbeterde transparantie over arbeidsomstandigheden: De sector heeft dringend behoefte aan meer transparantie en betrouwbare informatie over de arbeidsomstandigheden. Door gesprekken met de werknemers en transparantie vanuit de producenten kunnen we streven naar verbetering.
   
 3. Betere formalisatie van de keten: Dit omvat het stimuleren van vakbondslidmaatschap, het waarborgen van de belangen van boeren en fabrieksarbeiders en het vaststellen van een duidelijke rol voor vertegenwoordigende organisaties.
   
 4. Bevordering van winstgevendheid voor de lokale boeren: Om de stabiliteit van de markt te waarborgen, moeten lokale boeren en organisaties ondersteund worden met vaste contracten en investeringen. Dit zal niet alleen de inkomenszekerheid vergroten, maar ook de leefomstandigheden in de regio verbeteren door innovatieve benutting van cashew-afval.
   

Kansen via CSDDD

De aankomende CSDDD-wetgeving van de EU biedt een cruciale kans om deze problemen aan te pakken door bedrijven aan te sporen tot verantwoordelijkheid en zorg voor arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen. 

Het is essentieel dat organisaties, overheden en belanghebbenden samenwerken om deze uitdagingen aan te pakken en een duurzame toekomst voor de cashewsector van Ivoorkust te verzekeren. Mede dankzij financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de combinatielanden, waaronder Ivoorkust, kan CNV Internationaal bijdragen aan de genoemde verbeteringen en internationaal MVO in de cashewsector.  

 De kosten voor het verminderen en voorkomen van arbeidsrechtenschendingen moeten worden opgenomen in de totale toeleveringsketen en de markt moet 'preferentieel' worden voor degenen die werken aan verbetering. 

Conclusies en aanbevelingen uit het rapport

Om schendingen van arbeidsrechten te beperken en te voorkomen, zijn alle actoren in de toeleveringsketen nodig. De kosten voor het verminderen en voorkomen van arbeidsrechtenschendingen moeten worden opgenomen in de totale toeleveringsketen en de markt moet 'preferentieel' worden voor degenen die werken aan verbetering. 

Gelukkig is dit iets waar verschillende actoren al mee bezig zijn, dus er zijn potentiële samenwerkingsverbanden te vinden. Het is belangrijk om een brede focus te houden, want sociale duurzaamheid staat niet op zichzelf; het is onderdeel van de grotere duurzaamheidsuitdaging die ook een milieu- en bedrijfsperspectief omvat. Al met al is het een sector die vooruit gaat en kansen benut om te voldoen aan (aankomende) EU-regelgeving.


Infographic 

Publicatiedatum 17 04 2024