DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Aandacht en inzet voor mensenrechten in Colombia door kabinet vergroot

"Wereldwijd is Colombia het gevaarlijkste land om actief te zijn als vakbondslid. Gezien de fragiele voortgang van het vredesakkoord in Colombia is de vergrote aandacht voor de mensenrechtensituatie en het vredesakkoord in Colombia een belangrijk resultaat van de missie”, zegt Marionne Lips, regio-coördinator van Latijns Amerika voor CNV Internationaal. Lips verwijst naar Premier Rutte en Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die de mensenrechten aankaartten tijdens hun handelsreis eind november in Colombia.

Op verzoek van tien organisaties uit het Colombia Platform, waaronder CNV Internationaal en PAX, is vicepremier Schouten in gesprek gegaan met zes mensenrechtenverdedigers en vakbondsvertegenwoordigers over de onvolledige uitvoering van het vredesakkoord en het gebrek aan vrijheid voor vakbondsleden om zich te organiseren. Zij wezen het Nederlandse kabinet ook op de moorden en mensenrechtenschendingen in Colombia.

Minister President Rutte - Handelsmissie Colombia

Minister President Rutte en Anne Dankert (adviseur arbeidsrechten bij CNV Internationaal) in gesprek over duurzaam ondernemen tijdens de handelsmissie in Colombia


Uitvoering vredesakkoord

Vicepremier Schouten heeft een petitie van de vakbondsleiders en mensenrechtenverdedigers in ontvangst genomen, waarin wordt opgeroepen om belangrijke onderdelen van het vredesakkoord uit te voeren, zoals de bescherming van gemeenschappen en sociale leiders. Het kabinet toont hiermee vergrote aandacht en inzet voor mensenrechten in Colombia.

“Het is van belang dat we in de gaten houden of er resultaten worden geboekt als het gaat om het vredesproces. Daarom zijn we voortdurend in gesprek met onze vakbondspartner in Colombia”, aldus Marionne Lips, regio-coördinator Latijns Amerika bij CNV Internationaal.


Wederopbouw

De oproep van onder meer CNV Internationaal en PAX heeft de premier ook overgebracht tijdens zijn gesprek met de Colombiaanse president Duque. Bovendien kondigde hij aan dat Nederland twee miljoen euro extra doneert aan de wederopbouw van Colombia.

Deze steun van Nederland voor het uitvoeren van het vredesakkoord is hard nodig. De eerste acht maanden van dit jaar zijn er al 110 mensen vermoord, omdat ze actief waren voor hun vakbond, mensenrechten- of milieuorganisatie, buurtraad of een comité van slachtoffers.

Meer dan 100 bedrijven, kennisinstellingen én CNV Internationaal waren bij de handelsmissie aangesloten.

Meer over dit onderwerp:

Mensenrechten op agenda tijdens handelsmissie Tekst van de petitie van Colombiaanse vakbondsleiders en mensenrechtenverdedigers aan Vicepremier Schouten

Publicatiedatum 03 12 2018