DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

25 jaar na Beijing: Daarom is een nieuw sociaal contract hard nodig

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de Verklaring en het Actieprogramma van Beijing (BPfA – Beijing Declaration and Platform for Action) werd goedgekeurd door afgevaardigden van 189 regeringen. Dit programma is nog steeds het meest vooruitstrevende document ooit over de rechten van meisjes en vrouwen en het wegwerken van de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen.

Anno 2020 is op een aantal terreinen vooruitgang geboekt. Vakbonden hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld. Tegelijk zien we juist een verontrustende terugslag als het gaat om de inzet voor vrouwenrechten. Van gendergelijkheid is dan ook nog lang geen sprake.

Onder de werkende armen zijn vrouwen in de meerderheid:

 • Minder dan de helft van de werkende vrouwen wereldwijd werkt in loondienst.
 • Ze verrichten vaker laagbetaalde, onzekere en informele arbeid.
 • Gemiddeld verdienen ze 20% minder dan mannen.
 • Nog steeds doen vrouwen ook het leeuwendeel van het onbetaalde zorgwerk.
 • Bovendien hebben ze vaak minder rechten als het gaat om sociale zekerheid.

Dat maakt het bijna onmogelijk voor hen om zich aan de armoede te ontworstelen. In elke fase van hun leven kampen vooral vrouwen met gendergerelateerd geweld, discriminatie gebaseerd op klasse, ras, migratiestatus, seksuele geaardheid en genderidentiteit. 818 miljoen vrouwen hebben te maken hebben met intimidatie, pesterijen en geweld

   

  Nieuw sociaal contract

  Naast een nieuwe agenda als opvolger van Beijing (Beijing + 25) is er meer nodig. De internationale vakbeweging roept doet daarom op internationale vrouwendag de oproep tot een nieuw sociaal contract met afspraken over meer inzet om de Sustainable Development Goals te realiseren. Deze werelddoelen voor duurzame ontwikkeling zijn bedoeld om een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

  De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze 17 doelen in de ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. Enkele daarvan hebben speciaal betrekking op werk en gelijkheid. Dan gaat het met name om

  • doelstelling 8 over duurzame ontwikkeling en fatsoenlijk werk,
  • doelstelling 5 voor gendergelijkheid en
  • doelstelling 4 voor onderwijs en beroepsopleiding.

  Versnelling 

  Echter als het huidige tempo niet versneld wordt zullen de doelen nooit voor 2030 bereikt worden benadrukt de internationale vakbondsorganisatie ITUC.

  Op internationale vrouwendag roepen we daarom op tot meer actie als het gaat om:  

  • het recht van vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen voor alle vrouwelijke werknemers;
  • toegang voor alle werknemers, ook in de informele economie, tot basisvoorzieningen en sociale zekerheid.
  • investeren in gendergelijkheid en ontwikkeling
  • bestrijden van gendergerelateerd geweld en intimidatie op het werk
  • stimuleren van vrouwelijk leiderschap en meer vrouwen in leiderschapsposities.

   

  The new Beijing +25 programme 

  Publicatiedatum 06 03 2020