DonerenNieuwsbrief
HomeThema'sActuele thema'sPalmolie

Start alliantie voor verandering door sociale dialoog

Sociale dialoog & vakbondsvrijheid

Miljoenen mensen werken in palmolie plantages in Azië, Latijns-Amerika en Afrika. Deze mensen zijn essentieel voor de sector, maar hun arbeidsrechten worden vaak niet gerespecteerd. Door de krachten te bundelen met alle partijen in de palmolieketen kunnen de levens van miljoenen werkenden verbeterd worden. Het respecteren van arbeidsrechten staat daarbij centraal, door middel van sociale dialoog en vakbondsvrijheid.

Er zijn veel misstanden in de palmolie-industrie. Miljoenen mensen werken in de palmoliesector. CNV Internationaal vindt het belangrijk dat iedereen in de palmolieketen daarom werk maakt van sociale dialoog en vakbondsvrijheid. Zodat elke werknemer op een palmolieplantage een arbeidsovereenkomst krijgt en er op elke palmolieplantage onafhankelijke vakbonden zijn die opkomen voor de belangen van werknemers. 

In bijna 50% van alle consumentenproducten zit palmolie; zowel in eten als in cosmetica.  Ook wordt palmolie gebruikt als brandstof. 

De meeste palmolie komt van plantages in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Miljoenen werknemers zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van de palmolie-productie. Zij zijn de onmisbare arbeidskrachten aan het begin van de palmolieproductieketen. Toch hebben zij in hun werk te maken met veel misstanden.  

Risico's op het gebied van arbeidsrechten

De palmolieproductie is omstreden vanwege de ecologische impact. Maar ook komen er in de gehele palmoliesector in Azië en Latijns-Amerika nog steeds ernstige schendingen van arbeidsrechten voor:

  • dwangarbeid;
  • kinderarbeid;
  • risico's voor gezondheid en veiligheid;
  • discriminatie;
  • oneerlijke lonen;
  • weinig of geen toegang tot sociale zekerheid;
  • gebrek aan vrijheid van vereniging en aan het recht om collectief te onderhandelen.

Het is voor werknemers moeilijk om zelf hun stem te laten horen en op te komen voor hun belangen en eerlijke arbeidsomstandigheden. Dat komt doordat zij in praktijk vaak niet de vrijheid hebben om zich te organiseren in een onafhankelijke vakbond en om te onderhandelen over collectieve arbeidsovereenkomsten. 

Voor consumenten: 
Wat is er aan de hand? 

FAQ: Lees veelgestelde vragen over palmolie

Wat we doen 

Lees hieronder meer over onze voorstellen om te werken aan verbetering.

 

 

"Wij nodigen de sector uit om een gezamenlijk proces te starten om de problemen op te lossen, aan de hand van de roadmap die we hebben ontwikkeld, en waarbij we alle belanghebbenden in de palmolie-industrie willen betrekken".

 

Elles van Ark, directeur CNV Internationaal

 

Start van de Alliantie voor verandering

CNV Internationaal heeft de werkomstandigheden van werknemers onderzocht en roept de belanghebbenden op om zich aan te sluiten bij haar Alliantie voor Verandering door Sociale Dialoog. "We nodigen de sector uit om een gezamenlijk proces te starten om de problemen op te lossen, volgens de het stappenplan die we hebben ontwikkeld en waarbij alle belanghebbenden van de waardeketen worden betrokken", zegt Elles van Ark, managing director van CNV Internationaal.

Alliantie brengt iedereen in de sector rond de tafel

De sector probeert in toenemende mate deze arbeidsrechtenkwesties in de palmolie waardeketen aan te pakken. "Een enorme uitdaging die stap voor stap kan worden gerealiseerd als we een alliantie creëren die iedereen in de sector aan tafel brengt om een gezamenlijke sociale dialoog te starten", benadrukt Van Ark.

Duurzaamheidscertificaat RSPO begint met betrekken werknemers via vakbonden

Om de duurzaamheid en naleving van mensenrechten binnen de sector te vergroten is de Round Table for Sustainable Palmoil RSPO in het leven geroepen, een certificeringsstandaard waarbij belanghebbenden in de hele waardeketen wereldwijd worden betrokken.

De rechten van werknemers zijn weliswaar onderdeel van de RSPO-standaard, maar een sterkere focus op de sociale impact is hard nodig. Er moeten nog veel stappen worden gezet als het gaat om naleving.

Sinds kort betrekt de RSPO ook de werknemers erbij via de vakbonden. De Indonesische vakbond HUKATAN, een partner van CNV Internationaal, was de eerste die zich bij RSPO aansloot. CNV Internationaal is zelf in 2020 lid geworden.

"Om de werknemers op de palmolieplantages en -fabrieken een stem te geven, moeten ze georganiseerd zijn", zegt Elles van Ark, algemeen directeur van CNV Internationaal.

"Dat is de manier om hen te betrekken bij de onderhandelingen in de sociale dialoog over duurzame arbeidsverbeteringen. De resultaten van deze onderhandelingen worden vastgelegd in cao's. Deze cao's worden gemonitord en periodiek vernieuwd.

Video

Stakeholders stellen sociale kwesties steeds meer aan de orde

Stakeholders in de palmoliesector zijn zich steeds meer bewust van de proactieve rol die zij kunnen spelen bij het aanpakken van sociale kwesties aan het begin van de waardeketen.

RSPO heeft een werkgroep voor de rechten van werknemers opgericht, waarin vertegenwoordigers van bedrijven die palmolie kopen samenwerken met maatschappelijke organisaties en vakbonden. Zij brengen de arbeidsrechtenrisico's in de keten in kaart en pakken deze aan. Vakbondsvrijheid, onderhandelingen over cao's en sociale dialoog zijn onmisbaar om de sociale impact van RSPO's duurzaamheidsprocessen te vergroten.

 

"Een duurzame en inclusieve benadering van verbeteringen voor werknemers in de palmoliebedrijven."

 

Taskforce stimuleert sociale dialoog processen 

CNV Internationaal lanceert een oproep tot actie om een taskforce te starten voor sociale dialoog met alle belanghebbenden in de palmolie toeleveringsketen en de leden van RSPO. Het belangrijkste doel van deze taskforce is het ondersteunen van een proces om de sociale dialoog in de sector te bevorderen. Ons doel is duurzame verandering te bereiken door acties te organiseren en te initiëren om de sociale dialoog in de sector te bevorderen.

Oproep tot actie en routekaart naar duurzame verandering

We hebben een stappenplan ontwikkeld om duurzame verandering te bereiken, dat een stapsgewijze aanpak omvat om stakeholders in de waardeketen te helpen met hun werknemers en vakbonden samen te werken.

Per stakeholder hebben we een reeks aanbevelingen geformuleerd, zodat iedereen - van producenten tot raffinaderijen, handelaars en kopers - kan bijdragen aan het verbeteren van de sociale dialoog en het aanmoedigen van nieuwe vormen van werknemersparticipatie voor alle werknemers.

De rol van de taskforce is het verlenen van technische bijstand en het organiseren van trainingen. Wij zullen proefprojecten opstarten om de sociale dialoog over onder andere leefbare lonen op gang te brengen. De uit deze proefprojecten getrokken lessen en goede praktijken zullen worden uitgewisseld. Een dataportaal over risico's op het gebied van arbeidsrechten zal het mogelijk maken verbeteringen en resterende risico's en problemen te monitoren.

We nodigen betrokken partijen uit om contact op te nemen en zich aan te sluiten bij de Alliance to create Change through Social Dialogue en samen de reis te beginnen!

In het kort

De routekaart van CNV Internationaal omvat: 

  • Belangrijkste bevindingen van palmolie studies in Latijns-Amerika en Azië.
  • Stappenplan naar het vergroten van de sociale impact in de palmoliesector door middel van sociale dialoog.

Dit stappenplan is ook in het Spaans beschikbaar: 

Spanish Road Map Paper: Crear una Alianza por el Cambio mediante el Diálogo Social en el sector del Aceite de Palma Hoja de Ruta y Llamado a la Acción (Download PDF)