DonerenNieuwsbrief
HomeOns werkProgramma'sSTITCH

Fair Wear Partnerschap voor transformatie van de kledingindustrie

STRATEGISCH PARTNERSCHAP VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE Kledingindustrie

Het Strategic Partnership for Garment Supply Chain Transformation is een innovatief programma ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie door Fair Wear Foundation, CNV Internationaal en Mondiaal FNV, gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. De partners ontwikkelen praktische oplossingen te ontwikkelen voor de belangrijkste problemen in de toeleveringsketens van kleding en tonen aan hoe het mogelijk is om te evolueren naar.

  • een leefbaar loon,
  • een constructieve sociale dialoog
  • en het bestrijden van gendergerelateerd geweld.

Aan de hand van praktijksituaties uit de toeleveringsketens voor kleding ondersteunt het partnerschap merken, fabrieken, vakbonden, regeringen en maatschappelijke organisaties, over hoe een getransformeerde en verbeterde kledingindustrie kan werken - zodat alle partijen daarvan profiteren.

Alle actoren in de toeleveringsketen betrekken

Lokale organisaties spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten. Het partnerschap heeft tot doel de expertise van vakbonden, ngo's en vooruitstrevende merken en fabrieken samen te brengen om ervoor te zorgen dat alle actoren in de toeleveringsketen betrokken zijn.

Het vijfjarige programma (2016-2020) werd geleid door Fair Wear Foundation, Nederlandse vakbonden Mondiaal FNV en CNV Internationaal en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij werken samen met breed samengesteld netwerk van organisaties in Europa en kledingproducerende landen vooral in Azië en ook Afrika.

We boekten vooruitgang in het opbouwen van vertrouwen en sociale dialoog 

Sociale dialoog is de hoeksteen van duurzame ontwikkeling: werkgevers, werknemers en overheden profiteren van een constructieve dialoog over sociaaleconomische kwesties en gezonde arbeidsverhoudingen. In het partnerschap werkte CNV Internationaal samen met de partners onder meer aan:

We werkten samen met de merken om lonen te verhogen 

Leefbaar loon is een mensenrecht. Iedereen zou een loon moeten ontvangen dat in zijn of haar basisbehoeften voorziet en waar werknemers hun gezin van kunnen onderhouden. Het loon dat werknemers in de kledingindustrie ontvangen is verre van leefbaar. Om dit te verbeteren ondersteunt het partnerschap lokale organisaties en werden tools en richtlijnen ontwikkeld, zoals:

  •  Met de Wage Ladder kunnen lonen die in fabrieken worden betaald vergeleken worden met een reeks benchmarks.

  • Fair Wear’s Labour Minute Costing Calculators biedt merken een transparante methode voor kostprijsberekening en prijsstelling van goederen.

  • Met lokale partners werkte het partnerschap aan beleid voor minimum loon in Bangladesh, Cambodja, Myanmar, Vietnam.

We maakten ons hard tegen gender-gerelateerd geweld

Gender-gerelateerd geweld is een wereldwijd probleem, waar in veel bedrijfstakken te weinig over gerapporteerd wordt. Omdat bijna 80 procent van de arbeiders in kledingfabrieken vrouw is, stond dit probleem hoog op de agenda van het partnerschap om aan te pakken. We realiseerden onder meer:

We maakten consumenten bewust van duurzame kleding

Samen met de bij Fair Wear aangesloten merken deelden we het verhaal achter onze kleding, leerden we mensen over onze unieke supply chain-benadering en moedigden we consumenten aan om bewust te winkelen. Via presentaties op events, tijdens workshops en campagnes gaven we consumenten en andere doelgroepen tips om bewust hun winkelgedrag te veranderen. Mondiaal FNV en CNV Internationaal konden zich richten op de 1,25 miljoen leden van hun vakbonden.

Ready, get set… STITCH! 

We zijn trots op wat we de afgelopen vijf jaar hebben bereikt, samen met onze partners, betrokken doelgroepen en andere actieve organisaties. We hebben een lange weg afgelegd bij het opzetten van de bouwstenen die nodig zijn om te bereiken wat dit partnerschap beoogt te doen. Covid-19 gaf ons een waarschuwing over de kwetsbaarheid binnen de sector. Soms was het hartverscheurend om te horen over fabriekssluitingen, hoe werknemers werden behandeld en hoe merken worstelden om rond te komen.

De pandemie vormt ongetwijfeld een bedreiging voor de duurzaamheid van een deel van het harde, waardevolle werk dat door ons en onze toegewijde partners is verricht. Aan de andere kant heeft de pandemie de veerkracht binnen het strategische partnerschap aangetoond, net als  de kwetsbaarheid van deze sector en het gevoel van urgentie om prioriteit te geven aan de veranderingen die we willen zien. Er zijn bemoedigende verhalen waarin partnerorganisaties erin zijn geslaagd om massaal ontslag te voorkomen of de lock-down-compensatie voor werknemers te verhogen via sociale dialoog.

Er zijn bemoedigende verhalen waarin partnerorganisaties erin zijn geslaagd om massaal ontslag te voorkomen of de lock-down-compensatie voor werknemers te verhogen via sociale dialoog.

STITCH Sustainable Textile Initiative: Together for Change

We kijken uit naar de volgende fase van strategisch partnerschap ‘STITCH’ (Sustainable Textile Initiative: Together for Change) en verwelkomen CDICividep en ETI. Samen met de zes partners, ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zijn we klaar om een ​​stap verder te gaan en ons werk naar een duurzame kledingindustrie voort te zetten. We streven ernaar om alle verschillende belanghebbenden te betrekken bij de keten en samen te werken aan een industrie waarin de rechten van werknemers worden gerespecteerd.

Juist onze verschillen maken het partnerschap sterk. Door samen te werken ontstaat ​​synergie, hebben we meer bereik en vooral: impact. Het stelt ons in staat om ketenverantwoordelijkheid de komende jaren nog steviger op de agenda te zetten.

MC CBA-project

Het strategisch partnerschap heeft tot doel de arbeidsomstandigheden te verbeteren en werknemers een stem te geven door middel van dialoog en vertegenwoordiging. Een van de projecten die CNV Internationaal heeft geïnitieerd, is de ontwikkeling van de Multi Company Collective Bargaining Agreement (MC CBA's) in West-Java (Indonesië). Deze zijn tot stand gekomen in samenwerking met vakbonden, fabrieken en de overheid. Momenteel worden verschillende nieuwe MC CBA-projecten ontwikkeld in andere regio's in Indonesië. Ook in Vietnam werken we aan MC CBA projecten.

De cao's die deze partijen maken, gaan onder meer over veiligheid en gezondheid, werktijden en het nakomen van loonafspraken. ‘Kleine investeringen kunnen een groot verschil maken voor werknemers’, zegt Henk Van Beers van CNV, ‘bijvoorbeeld een hogere stoel om rugpijn te verlichten voor zwangere werkneemsters.’ Lees verder

 

Werk in uitvoering | Zien 

Indonesië

Vietnam

Nieuws over de kledingsector en het Strategische Partnerschap

Geen gevonden.

Publicaties Strategisch Partnerschap- achtergrondinformatie

 

Summary - Transforming the garment supply chain together (twopager PDF)
Short paper - The importance of social dialogue for improving workers' lives in the ready made garment industry
Cambodia - Country Mapping Garment Supply Chain
Cambodia - Country Mapping Garment (in Khmer language)
Vietnam -Country Mapping Garment Supply Chain
Vietnam - Country Mapping Garment Supply Chain (Vietnamese language)
Indonesia - Joint Country Mapping Garment Supply Chain