DonerenNieuwsbrief
Home

Indonesie

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

IndonesiË

Indonesië is de grootste palmolieproducent in de wereld. Ook werken veel mensen in de textielindustrie. CNV Internationaal betuigt steun aan de arbeiders en vakbonden die vreedzaam actievoeren en opkomen voor hun opgebouwde rechten. Daarnaast ondersteunt CNV Internationaal haar partners in Indonesië met het afsluiten van Multi-company Collective Bargaining Agreements (MC CBA’s). 

Wat is er aan de hand?

Officieel heeft iedere werknemer in Indonesië recht op vrijheid om lid te worden van een vakbond en om die vakbond zijn belangenbehartiger te laten zijn. Het in praktijk brengen van die afspraken is lastig in Indonesië. Er zijn veel regels, maar echt overleg of onderhandelen is moeilijk. Elk bedrijf heeft eigen afspraken, maar de lonen worden in dit grote land per regio door de gouverneur bepaald. Dat geeft veel onrust. 

In oktober is in Indonesië de Omnibuswet aangenomen, met als doel om investeringen naar het land te trekken en banen te creëren. Maar er is veel kritiek op deze wet vanuit vakbonden, NGO's, academici en andere maatschappelijke groeperingen. De inhoud ondermijnt namelijk de (zwaarbevochten) arbeidsrechten van werknemers, zoals het verlagen van lonen en het verlengen van werktijden. 

'In tijden waarin de regering de neiging heeft om alles naar zich toe te trekken en wat een negatieve impact zal hebben op jongeren en de volgende generaties, is het de taak aan sociale partners om gezamenlijk oplossingen te zoeken.' – Anneke Westerlaken, voorzitter van CNV Internationaal 

Wat doet CNV Internationaal? 

CNV Internationaal ondersteunt vakbonden KSBSI en HUKATAN in haar werkzaamheden. Zo is KSBSI een paar jaar geleden, met steun van CNV Internationaal een project voor cao's per sector of regio begonnen. Een intensief traject dat nu vruchten begint af te werpen. CNV Internationaal initieert, begeleidt en stimuleert processen om tot MC CBA’s te komen en ondersteunt het traject door middel van advisering en training, bijvoorbeeld in onderhandelingsvaardigheden.

HUKATAN wordt door CNV Internationaal ondersteund om werk- en leefomstandigheden te verbeteren van werknemers op palmolie-plantages. Deze bond heeft voor veel verandering gezorgd. Slechte werkomstandigheden maakten plaats voor een discussieplatform, waardoor er nu communicatie tussen werknemers en werkgever is. Als resultaat hiervan is het salaris van werknemers verhoogd en hebben de werknemers meer zekerheid bij ziekte. Op aandringen van de vakbond is er ook een cao afgesloten waarin duidelijke afspraken staan. 

Lobbytaken

CNV Internationaal betuigt steun aan de arbeiders en vakbonden in Indonesië die vreedzaam actievoeren en opkomen voor hun opgebouwde rechten die aangetast worden door de Omnibuswet. De regering van Indonesië is opgeroepen om de wet via eventuele juridische procedures in te trekken. Ook bij de Tweede Kamer is aandacht voor de noodzaak van aanpassing gevraagd. 

Onlangs heeft CNV Internationaal zich aangesloten bij de Roundtable for Sustainable Palmoil (RSPO) om beter zicht te krijgen op de situatie op palmolie-plantages en de stem van werknemers te versterken.

STITCH: partnerschap voor de kledingindustrie 

In 2016 begon het Strategisch Partnerschap voor transformatie van de kledingindustrie, een samenwerking tussen Fair Wear Foundation, Mondiaal FNV en CNV Internationaal met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit partnerschap wil de arbeidsomstandigheden in toeleveringsketens voor kleding verbeteren en daarmee een gezonde en levensvatbare sector realiseren. In 2021 start de volgende fase van dit partnerschap: STITCH. Met nieuwe partners CDI, Cividep en ETI streeft het partnerschap ernaar om alle arbeiders, vakbonden, fabrieksmanagement en merken te betrekken bij de keten en samen te werken aan een industrie waarin de rechten van werknemers worden gerespecteerd.

Nieuws

 

Geen gevonden.