Corona - Thema's - CNV Internationaal
Corona raakt werknemers wereldwijd

Corona raakt 
werknemers
wereldwijd

Juist nu is het belangrijk voor de rechten van werknemers op te komen

De coronacrisis raakt werknemers wereldwijd. In Nederland en in vrijwel alle landen. Hun gezondheid én hun inkomen staan op het spel. Kledingfabrieken sluiten hun deuren. Mijnen gaan dicht. Werknemers staan zonder inkomen op straat. De overheid zorgt niet voor een vangnet. Zelf hebben ze nauwelijks een buffer. Want normaalgesproken kunnen velen al nauwelijks rondkomen.

De coronacrisis maakt ook duidelijk hoe we mondiaal verbonden zijn. Economische problemen hebben niet alleen bij ons effect, maar op alle toeleveringsketens in landen ver weg. Internationale solidariteit is meer dan ooit nodig. 

Lees op deze pagina meer over de gevolgen voor werkenden in Azië, Afrika en Latijns-Amerika en onze inzet samen met vakbondsorganisaties ter plekke.

 

 

De impact van COVID-19 in kaart gebracht 

Clingendael en CNV Internationaal hebben de impact van COVID-19 voor werkenden in toeleveringsketens onderzocht. De conclusie:  vooral vrouwen en jongeren worden het meest geraakt. 
 

 

We zien wereldwijd ook dat regimes die vakbonden toch al lastig vinden, deze gelegenheid misbruiken om hen verder te muilkorven. 

In Afrika 

In Niger zijn op 15 maart een aantal leiders van onze partnervakbond gearresteerd, omdat zij deelnamen aan een vreedzame actie. >> Lees meer en teken hier de Amnesty petitie voor vrijlating.

Ook in Mali heerst grote sociale onrust. Demonstranten pleiten voor afzetting van de president. Constructieve sociale dialoog is nodig om stabiliteit terug te brengen. Lees hier meer

Doordat het virus eerst in Azië en de Westerse wereld toesloeg konden in Afrika al vroeg preventieve maatregelen getroffen worden. Veel landen gingen al ‘op slot’ voordat er slachtoffers vielen.

Daarmee kunnen echter miljoenen inwoners niet meer naar hun werk als straatverkoper, taxichauffeur of huishoudelijke hulp. De gevolgen voor de werknemers in de informele sector, zo’n 80 procent van de bevolking, zijn desastreus voor de voedselvoorziening. Zij hebben geen sociaal vangnet en kunnen vaak niet meer in hun levensonderhoud voorzien. Lees hoe de Afrikaanse vakbonden in deze extreem moeilijke tijden bijdragen aan oplossingen

 

In Senegal probeert partnerorganisatie UDTS de informele sector te organiseren.

Kunstenaar én algemeen secretaris van de bond voor de culturele sector, Babacar Owens N’diaye, maakte dit schilderij met de oproep dat internationale solidariteit de enige remedie is tegen de crisis.

Veel werkenden uit de cultuursector zitten door maatregelen om de coronacrisis te bestrijden zonder inkomsten en hebben meestal geen sociaal vangnet.


Partnervakbond COSI uit Benin helpt jongeren uit de informele sector om een eigen onderneming op te starten. Na een eerste praktische training in ondernemerschap krijgen jongeren tijdens een officiële ceremonie materiaal uitgereikt om aan de slag te gaan als straatverkoper van voedsel, kleermaker of als kapper. Begin augustus volgt een training in het opzetten van een bedrijfsplan.

Algemeen Secretaris Noël Chadaré van COSI Benin overhandigt materiaal aan jongeren voor het opzetten van hun onderneming. 

Daarnaast werkt COSI samen met het arbeidsbureau, dat ook een loket heeft geopend in het vakbondsgebouw voor werkzoekende jongeren. COSI begeleidt jongeren in het opstellen van een CV, geeft sollicitatietrainingen en heeft recentelijk ook een digitaal platform opgezet met vacatures. Ook traint COSI jongeren in lobby en onderhandelingstechnieken om zelf voor hun belangen op te komen, zowel binnen de samenwerkende vakbonden als op nationaal beleidsniveau.

Werkloosheid onder jongeren was ook al voor de coronacrisis een groot probleem in West-Afrika. Als ze al werk hebben dan is dat vaak informeel, bijvoorbeeld als straatverkoper. Juist deze jongeren uit de informele sector worden nu het meest de dupe van de economische crisis veroorzaakt door corona.  

 

In Latijns-Amerika

In Peru sloten verschillende mijnen pas nadat uitbraken van COVID-19 hen hiertoe dwongen. Bijna alle mijnwerkers werken via onderaannemers. Zij werden zonder betaling naar huis gestuurd. CNV Internationaal en de vakbonden hebben een adviesnetwerk opgezet. Zo staan ze vakbonden bij in hun onderhandelingen om te voorkomen dat mijnwerkers met lege handen komen te staan.

In Azië

Kledingfabrieken sluiten hun deuren.

Ook de kledingindustrie in productielanden als Cambodja, Indonesië en Vietnam merkt de gevolgen van de coronacrisis. Productie wordt opgeschort of fabrieken sluiten per direct. Werknemers staan op straat. 

CNV Internationaal roept bedrijven op om de dialoog met toeleveranciers aan te gaan. Om samen te werken aan oplossingen voor nu vanuit solidariteit. Om ervoor te zorgen dat productie straks weer op een duurzame manier kan worden opgepakt. Als er maatregelen genomen moeten worden, wees dan ook bewust welke consequenties dit heeft voor de keten. Vooral de problemen in de kledingsector hier hebben nu al enorme gevolgen voor werknemers in textielfabrieken.
 

Textielfabrieken sluiten in Cambodja, Indonesië en Vietnam, Westerse merken annuleren zelfs reeds geproduceerde orders


Internationale solidariteit meer dan ooit nodig

De coronacrisis maakt ook duidelijk hoe we mondiaal verbonden zijn. Economische problemen hebben niet alleen bij ons een effect, maar op alle toeleveringsketens in landen ver weg. Internationale solidariteit is meer dan ooit nodig. Het is nu aan ons om na te denken over het huidige economische systeem, de effecten op lagelonenlanden en over de toekomst van het sociaal contract.

Sociale dialoog is meer dan ooit hard nodig om te voorkomen dat werknemers het slachtoffer worden. Vakbondswerk is nu meer dan ooit hard nodig. Om te werken aan oplossingen voor nu én voor de toekomst. In Nederland en in de hele wereld. 

Laat deze crisis reden zijn om werkomstandigheden en arbeidsrechten over de hele wereld te verbeteren.

Want iedereen heeft recht op goed werk.

 


Actueel nieuws over de gevolgen van COVID-19

 

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord