DonerenNieuwsbrief

De impact van corona op miljoenen werknemers wereldwijd is gigantisch. De angst en het verdriet om ziek te worden en geliefden te verliezen is groot. Ook weten we dat miljoenen werknemers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika moeten leven in armoede en te weinig geld hebben om met hun gezin van te kunnen leven.  Een groot deel van hun werk en inkomen is vervallen, omdat fabrieken hun deuren moesten sluiten tijdens lockdowns of werknemers zelf in quarantaine moesten.

Wat is er aan de hand?

Onveilig werken

In veel landen hebben grote groepen mensen geen toegang tot vaccinaties of adequate beschermingsmiddelen. Mensen moeten desondanks dicht op elkaar werken in mijnen of fabrieken. Ook waren er fabrieken die hun werknemers wekenlang op het eigen terrein lieten slapen, om de kans op besmetting zoveel mogelijk te beperken. Werknemers konden daardoor niet naar hun familie toe.

 

We are in this together

 

Meas, werknemer in de kledingindustrie in Cambodja

Solidariteit is noodzaak

Er zijn kledingmerken die -al geproduceerde- orders cancelden waardoor kledingfabrieken in de problemen kwamen en daarmee ook hun werknemers. Er zijn zelfs merken die de extra kosten voor het vervoeren van goederen, verhaalden op de fabrieken zelf. Met alle gevolgen van dien voor de fabrieken en hun werknemers. 

CNV Internationaal roept bedrijven op tot solidariteit. Want, zoals de Cambodjaanse Meas zegt: "We are in this together."

Meas uit Cambodja vertelt op gevolgen van corona op haar leven en werk

Afrika 


Doordat het virus eerst in Azië en de Westerse wereld toesloeg, konden in Afrika al vroeg preventieve maatregelen genomen worden. Veel landen gingen al ‘op slot’ voordat er slachtoffers vielen. Daarmee konden echter miljoenen inwoners niet meer naar hun werk als straatverkoper, taxichauffeur of huishoudelijke hulp. De gevolgen voor de werknemers in de informele sector, zo’n 80% van de bevolking, waren desastreus voor de voedselvoorziening. Net als in Nederland waren ook in Afrika werkgevers, werknemers en de overheid voortdurend met elkaar in gesprek en zochten zij naar oplossingen. 

Latijns-Amerika


In Peru sloten verschillende mijnen hun deuren pas nadat uitbraken van COVID-19 hen hiertoe dwongen. Bijna alle mijnwerkers werken via onderaannemers; zij werden zonder betaling naar huis gestuurd. CNV Internationaal staat lokale vakbonden bij in hun onderhandelingen om te voorkomen dat mijnwerkers met lege handen komen te staan.

Ook in Colombia maken werknemers als gevolg van de crisis zware tijden door. De vrede is extra onder druk komen te staan, arbeidsrechten worden vaker geschonden en de algehele veiligheid is verder afgenomen. Daarnaast heeft COVID-19 de afgelopen maanden ook grote gevolgen gehad voor de belangrijke handelsstromen naar Nederland; CNV Internationaal organiseerde hier eerder dit jaar een webinar over. Al met al zijn de zorgen over de stabiliteit in de regio door de pandemie verder toegenomen.

Azië


De kledingindustrie in productielanden als Cambodja, Indonesië en Vietnam merkt de gevolgen van de coronacrisis. Winkelsluitingen hier hebben enorme gevolgen voor werknemers in textielfabrieken en zwaktes van het kledingsysteem komen pijnlijk bloot te liggen.  Orders worden gecanceld, de productie wordt opgeschort en kledingfabrieken sluiten per direct hun deuren. Werknemers staan op straat. CNV Internationaal roept bedrijven op om de dialoog met toeleveranciers aan te gaan. Om samen te werken aan oplossingen voor nu vanuit solidariteit én om ervoor te zorgen dat de productie straks op een duurzame manier weer kan worden opgepakt. Als er maatregelen genomen moeten worden, wees dan ook bewust welke consequenties dit heeft voor de keten.M

Video

Corona raakt werknemers  wereldwijd

Wat doet CNV Internationaal?

De crisis treft miljoenen werknemers in lagelonenlanden. Ook Nederland moet en kan daar iets aan doen. Internationale solidariteit is meer dan ooit nodig. CNV Internationaal riep aan het begin van de pandemie op om na te denken over het huidige economische systeem en de gevolgen voor lagelonenlanden. Vakbondswerk is essentieel om te voorkomen dat werknemers het slachtoffer worden van de crisis. 

Laat deze crisis reden zijn om werkomstandigheden en arbeidsrechten over de hele wereld te verbeteren.

Onderzoeken

Onze partners over COVID-19

In het begin van de coronapandemie spraken we met een aantal van onze partners over de gevolgen voor werknemers.  YouTube.
 

Nieuws