DonerenNieuwsbrief
HomeActueelVerhalen

Colombia: Vakbonden onderhandelen over betere arbeidsomstandigheden en een leefbaar loon

 

Meer dan 4,000 mijnwerkers hebben nu betere werkomstandigheden 

 

Samen sterker dankzij het vakbondscollectief

Het steenkoolmijnbedrijf Drummond Ltd heeft op 30 mei 2022 collectieve arbeidsovereenkomsten ondertekend met de vakbonden Sintramienergetica, Sintradrummond en Sintradem. Meer dan 4.000 mijnwerkers hebben nu betere arbeidsvoorwaarden.

Deze collectieve arbeidsovereenkomsten zijn de komende 3 jaar van kracht. De lonen zullen in deze 3 jaar stapsgewijs stijgen.

 

  • Jaar 1: 9,5%
  • Jaar 2: stijging in overeenstemming met de consumentenprijsindex van 2022
  • Jaar 3: stijging in overeenstemming met de consumentenprijsindex van 2023 + 1,5%.

 

Deze loonsverhogingen zijn een belangrijke stap in de richting van leefbare lonen voor de mijnwerkers. Daarnaast bevatten de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) verbeterde afspraken over ziektekostenverzekering, huisvestingsfondsen, locatievergoeding, reiskosten, pensioenen en studiebeurzen.

Samen sterker

Het collectief van mijnwerkersvakbonden stelde de 3 vakbonden in staat om collectief te onderhandelen over een eerlijke energietransitie waarbij zij werden betrokken in het proces. Het vakbondscollectief was het jaar ervoor opgericht met als doel de energietransitie rechtvaardiger te maken. De bonden werken beter samen en bovendien zijn ze samen sterkere onderhandelaars.

Financiële en economische informatie

CNV Internationaal ondersteunde de vakbonden tijdens het hele onderhandelingsproces. Ook droegen zij bij door onderzoek te doen naar de kolenmijnsector op nationale en internationale markten. Dit voorzag de bonden van financiële en economische informatie die ze konden gebruiken tijdens de onderhandelingen.

Website

Het vakbondscollectief heeft ook een eigen Labour Observatory-website die informatie verschaft aan zowel Colombiaanse als internationale belanghebbenden. De website bevat juridische informatie, situaties uit het echte leven en informatie uit landen die in het verleden vergelijkbare overgangen hebben doorgemaakt, richtlijnen en verhalen van arbeiders. 

 

Publicatiedatum 04 07 2023