DonerenNieuwsbrief
HomeActueelVerhalen

Colombia: Hoop voor de toekomst voor mijnwerkers in Colombia

Overwinning van de vakbond: Het einde van de dodelijke ploegendienst

In de Cerrejón-mijn, een belangrijke steenkoolmijn in het noorden van Colombia, hebben de mijnwerkers een belangrijke overwinning behaald. Dankzij een baanbrekende overeenkomst tussen het bedrijf en de vakbond worden er belangrijke verbeteringen doorgevoerd, waaronder de vermindering van werkuren en de afschaffing van de gevaarlijke ‘dodenploeg’. Jarenlang werkten de mijnwerkers volgens slopende roosters , die hun gezondheid en veiligheid in gevaar brachten en een gezinsleven bijna onmogelijk maakten. Met de steun van CNV Internationaal zijn er grote stappen gezet om deze problemen aan te pakken.

De assistentie van CNV Internationaal was van groot belang tijdens de complexe onderhandelingen van de vakbonden met het bedrijf en bij het indienen van klachten bij het Ministerie van Arbeid. Gezamenlijk werden de vaak complexe stukken opgesteld voor de onderhandelingenover lonen en werktijden. Deze gezamenlijke inspanningen leidden uiteindelijk toteen historische overeenkomst, waardoor een nieuw werkrooster zal worden geïmplementeerd in september 2024.

Colombia mining labour conditions Cerrejón

Proactieve aanpak voor verbetering

De vakbonden en CNV Internationaal hebben ook verder gekeken. Naast de onderhandelingen zijn er proactieve maatregelen genomen om de bredere problemen bij Cerrejón aan te pakken. Internationale due diligence onderzoeken brachten de problemen met het werkrooster en de gezondheid en veiligheid op het werk aan het licht. Daarnaast is er eenvirtueel platform georganiseerd om mijnwerkers een platform te bieden waar ze advies kunnen krijgen over arbeid gerelateerde zaken, zodat ze hun rechten kennen en weten wat ze kunnen doen om hun werkomstandigheden te verbeteren.

Herstel van werkgelegenheid, een positief bijeffect

De gevolgen van deze overeenkomst reiken verder dan alleen de huidige, directe werknemers. Werknemers die eerder ontslagen waren bij de Procedo mijn zijn nu opnieuw aangenomen bij Cerrejón om de invoering van de kortere werktijden mogelijk te maken. Dit herstelt niet alleen de werkgelegenheid, maar zorgt er ook voor dat ook deze werknemers kunnen profiteren van betere werkomstandigheden.

Colombia mining labour conditions Cerrejón

Op weg naar een duurzame toekomst voor de hele sector

Met het oog op de toekomst schept deze overeenkomst een kansen voor betere arbeidsomstandigheden, , niet alleen in de Cerrejón-mijn, maar in de hele mijnbouwsector. Het laat zien dat dankzij volhardend vakbondswerk en steun van organisaties zoals CNV Internationaal, aanzienlijke verbeteringen in arbeidsomstandigheden haalbaar zijn. Door werknemersrechten prioriteit te geven en een omgeving te creëren waarin wordt samengewerkt door werkgevers en werknemers in de sector komt er voortuigang op weg naar een gezondere en duurzamere toekomst voor de hele sector. 

De weg naar betere arbeidsomstandigheden is niet eenvoudig. Met deze belangrijke stap vooruit, hebben de mijnwerkers van Cerrejón samen met hun vakbonden laten zien dat die verandering naar een rechtvaardiger toekomstmogelijk is., maar met vastberadenheid en solidariteit is een rechtvaardigere toekomst binnen handbereik.

Publicatiedatum 28 05 2024