DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Werkomstandigheden in kledingindustrie verbeteren door multi-company CAO

CNV Internationaal werkt aan CAO voor werkkledingbedrijven in Vietnam 

Samen met werkkledingbedrijven ETP, Groenendijk Bedrijfskleding, HAVEP en Tricorp wordt gewerkt aan een collectieve arbeidsovereenkomst voor hun leverancier en omliggende andere kledingfabrieken in Vietnam.

Foto: Candide

 

Jeanet van der Stoel, CSR-manager Groenendijk Bedrijfskleding: “Samenwerking met Nederlandse bedrijven zorgt ervoor dat we krachtig geluid laten horen voor betere arbeidsomstandigheden. Door de samenwerking met CNV Internationaal kunnen we zowel in de regio als in de fabriek waar wij produceren, directe impact realiseren.”

 

De inzet van de samenwerking tussen de vakbond en de werkkledingbedrijven is een Multi-company collectieve arbeidsovereenkomst (cao): deze bevat afspraken waardoor werkomstandigheden verbeteren in meerdere fabrieken in dezelfde sector of bedrijfstak in de betreffende regio. Ook het proces van sociale dialoog om tot de nieuwe overeenkomst te komen, is belangrijk. Door een blijvend gesprek te organiseren tussen de werkgever en de werknemers neemt hun onderling vertrouwen en samenwerking toe.

 

 

Risicoanalyse

Uit de risicoanalyse van de werkkledingbedrijven voor het Convenant Duurzame Kleding en Textiel kwam naar voren dat het gebrek aan sociale dialoog in Vietnam een risico is als het gaat om arbeidsomstandigheden. ETP, Groenendijk Bedrijfskleding, HAVEP en Tricorp nemen af bij dezelfde leverancier in Vietnam. CNV Internationaal is onder meer actief in dat land. 

Inkooppraktijk

Vakbond en bedrijven zijn een project gestart om de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging te trainen en ondersteunen om te komen tot een Multi-company cao. Op die manier wenden ze gezamenlijk hun invloed aan voor betere arbeidsomstandigheden. De Nederlandse bedrijven voeren ‘due diligence’ uit, wat betekent dat ze onder meer kritisch kijken naar het effect van de eigen inkooppraktijk op de arbeidsomstandigheden bij hun leverancier en deze waar nodig aanpassen.

Training en draagvlak

De eerste fase bestaat uit diverse bijeenkomsten met vakbondsvertegenwoordigers en het management van de fabrieken om draagvlak te creëren voor het project. Vervolgens wordt er een taskforce samengesteld met het management en een werknemersafvaardiging uit alle betrokken fabrieken. Zij krijgen training in sociale met het identificeren van onderhandelingspunten (bijvoorbeeld verlofregelingen, 13e maand), waarna de onderhandelingen starten. 

Gedurende het gehele proces worden werknemers actief geconsulteerd, zodat draagvlak voor de uitkomsten van de onderhandelingen wordt gewaarborgd. Over het onderhandelingsresultaat wordt gestemd en bij positief resultaat gaat deze van kracht.

Krachtig geluid

Jeanet van der Stoel, CSR-manager Groenendijk Bedrijfskleding: “Samenwerking met Nederlandse bedrijven zorgt ervoor dat we krachtig geluid laten horen voor betere arbeidsomstandigheden. Door de samenwerking met CNV Internationaal kunnen we zowel in de regio als in de fabriek waar wij produceren, directe impact realiseren.”

Laura Koedijk, Sustainability Manager HAVEP: “Wij hopen dat we door het ondersteunen van deze Multi-company cao de sociale dialoog kunnen versterken, met als resultaat goede afspraken en betere arbeidsomstandigheden via de vakbond voor de werknemers bij onze leverancier en andere fabrieken.”

Isabelle de Lijser, Project Manager Azië CNV Internationaal: “CNV Internationaal faciliteert diverse Multi-company cao-trajecten in de kledingindustrie en viswerkwerking in Vietnam. Voor het eerst betrekken we nu een groep kledingmerken in zo’n traject. Dit biedt een unieke kans voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en sociale dialoog bij de betreffende fabriek en bijbehorende regio waar deze partijen afnemen.

Publicatiedatum 18 01 2022