DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Maak haast met de nieuwe ILO Conventie 190

Om de arbeidspositie van vrouwen te verbeteren 

“Door het beter beschermen van werknemers zal het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt ook toenemen en hun positie versterken,’ zegt Anne Dankert namens CNV Internationaal tijdens de High Level Conferentie “Participation of Women in the Labour Market – Benefit for Society” in Kroatië. Kroatië, momenteel voorzitter van de Raad van de Europese Unie, organiseert een conferentie over participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt.  Het doel van deze conferentie is om van verschillende sprekers en experts te horen met welke dilemma’s vrouwen te maken hebben op de werkvloer en arbeidsmarkt, waaronder het tegengaan van geweld en intimidatie op de werkvloer.

De in juni aangenomen ILO Conventie over het tegengaan van geweld en intimidatie op de werkvloer kan een uitkomst voor alle werknemers bieden. In Nederland biedt de ILO Conventie een uitkomst voor werknemers, die in de informele sector werken of zzp’ers zijn. Dit geldt ook voor andere Europese landen, maar ook bedrijven die internationaal opereren, zijn verplicht om risico’s in de keten in kaart te brengen. ‘Met de vorig jaar in juni aangenomen ILO Conventie 190 over het tegengaan van geweld en intimidatie op de werkvloer kan de positie van vrouwen op arbeidsmarkt sterk verbeterd worden. Kán, want we zijn er nog niet. Naast het aannemen van dit verdrag dienen landen deze conventie te ratificeren.’ 

Anne Dankert (2e van rechts) tijdens de High Level Conferentie “Participation of Women in the Labour Market – Benefit for Society” in Kroatië (foto: Goran Stanzl, The Croatian Presidency of the Council of the EU)

‘Als vakbond hopen we dat de Europese Unie een leidersrol inneemt in het stimuleren van ratificatie door alle EU-lidstaten’, zegt Dankert. ‘Drie aanbevelingen voor de EU zijn 1) voorzie EU-lidstaten van praktische en/of technische  assistentie – bijvoorbeeld via sociale dialoog en gender platforms, 2) het organiseren van soortgelijke evenementen door de EU-voorzitter, waarbij ervaringen en best practices uitgewisseld worden en 3) verbreek het taboe, om over intimidatie op de werkplek te praten, door middel van het opzetten van (social media) campagnes.’

Afgelopen juni heeft de ILO een nieuw verdrag tegen geweld en intimidatie op de werkvloer aangenomen, na een lange periode met veel lobby werk door onder andere CNV Internationaal. Dit verdrag houdt in dat elke lidstaat die dit verdrag heeft onderschreven geweld en intimidatie bij wet moet verbieden.

Meer over het ILO verdrag:

ILO ZET HISTORISCHE STAP TEGEN GEWELD OP DE WERKVLOER

Meer over deze conferentie:

EU CONFERENCE ON GENDER EQUALITY

Publicatiedatum 04 02 2020