DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Vakbond COSI zet zich in voor bescherming kwetsbare werkenden

In Benin is het ratificatieproces van conventie 129 nog steeds gaande

Al in 1969 nam de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) Conventie 129 aan. Dit verdrag behandelt specifiek de werkomstandigheden en arbeidsinspectie in de landbouwsector. Dit verdrag is inmiddels door veel landen in de hele wereld geratificeerd. In Benin is deze procedure echter nog steeds gaande. Vakbondsorganisatie COSI zet zich in om het ratificatieproces te bespoedigen.

Pas wanneer dit verdrag bekrachtigd is, zal de conventie wettelijk bindend zijn en zullen nationale wetten aan de inhoud van het verdrag aangepast moeten worden.

Vrouwen uit Benin bezig met de verwerking van kariténoten tot sheabutter

Over ILO-conventie C129

Het belang van dit verdrag over arbeidsinspectie in de landbouw is dat het alle arbeiders dekt, ongeacht de aard van hun arbeidsovereenkomst. Het bepaalt zaken als salarissen, werktijden en gezondheid en veiligheid.

Deelnemende landen kunnen ook besluiten om samenwerkende familieleden (waaronder vrouwen, kinderen en jongeren) en leden van coöperaties en producentenorganisaties in het verdrag op te nemen. Deze groep is extra kwetsbaar.

Over COSI

Het belang van dit verdrag over arbeidsinspectie in de landbouw is dat het alle arbeiders dekt, ongeacht de aard van hun arbeidsovereenkomst. Het bepaalt zaken als salarissen, werktijden en gezondheid en veiligheid.

Deelnemende landen kunnen ook besluiten om samenwerkende familieleden (waaronder vrouwen, kinderen en jongeren) en leden van coöperaties en producentenorganisaties in het verdrag op te nemen. Deze groep is extra kwetsbaar.

“De overheid is nu vrijwel afwezig in de landbouw, vertelt Ghislain Loïkou”, voorzitter van FESSA, de landbouwfederatie die is aangesloten bij vakcentrale COSI.

“Dankzij dit verdrag kan de overheid beleid voor de totaalaanpak voor de arbeidsinspectie in de landbouw ontwikkelen. Dan kunnen arbeidsinspecteurs controleren of de werkgevers de werktijden en alle andere arbeidsrechten respecteren.”

“Dit inititiatief  wordt zeer gewaardeerd”,  zegt gesprek Raymon Zounmatoun, Directeur Arbeidsnormen van het Directoraat Generaal voor de Werkgelegenheid, tegen Noël Chadaré.

Dankzij dit verdrag kunnen arbeidsinspecteurs controleren of de werkgevers zich aan de werktijden houden, zegt Ghislain Loïkou”, voorzitter van FESSA, de landbouwfederatie van COSI.

Rol van de vakbond

COSI nam het voortouw in het samenbrengen van verschillende vakbonden voor een gezamenlijke lobby en versnelde het conformiteitsonderzoek inzake de aanpassing van nationale wetten aan de verplichtingen van het verdrag. Op basis van dit onderzoek is een draaiboek gemaakt waarbij overheid, vakbonden en werkgevers zijn betrokken.

De betrokken partijen hebben hun waardering uitgesproken voor de proactieve en constructieve benadering van COSI die het ratificatie- en implementatieproces faciliteert.

“Dit initiatief wordt zeer gewaardeerd”,  aldus Raymon Zounmatoun, Directeur Arbeidsnormen van het Directoraat Generaal voor de Werkgelegenheid, over de inzet van COSI en de goede samenwerking: dit geeft een mooi perspectief voor de toekomst”

“CNV Internationaal was de aanjager die ons verder hielp met dit proces”, benadrukt Noël Chadaré, die de hoop uitspreekt dat Benin het verdrag binnenkort ratificeert.

Publicatiedatum 02 03 2022