DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Stop geweld op de werkvloer

Nederlandse ILO-delegatie moet zich samen sterk maken voor internationaal verdrag

Of het nu gaat om de ambulancebroeder die te maken krijgt met agressieve omstanders, of om vrouwen die seksueel worden geïntimideerd in kledingfabrieken: iedereen moet veilig zijn op het werk. CNV Internationaal, FNV en Fair Wear Foundation hebben op 4 juni een gezamenlijk manifest overhandigd aan de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag. In dit manifest roepen de drie organisaties de Nederlandse overheid en de Nederlandse werkgeversorganisaties op om samen met de Nederlandse vakbonden stevig in te zetten op een effectief internationaal verdrag tegen geweld en intimidatieop en rond de werkvloer.

Inmiddels heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gereageerd op de Kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van een brief die CNV Internationaal eerder stuurde aan de Kamerleden: [ Kamerbrief ].

Van 10 tot 21 juni 2019 bespreken nationale overheden, werkgevers en werknemersorganisaties uit alle VN-landen tijdens een politieke top van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) hoe ze geweld en intimidatie op de werkvloer kunnen tegengaan.

#MeToo heeft aangetoond hoe wijdverbreid seksueel grensoverschrijdend gedrag is, óók op de werkvloer. Wereldwijd hebben veel werknemers te maken met seksueel geweld en/of intimidatie. Met name vrouwen en meisjes zijn slachtoffer en dit belemmert hun arbeidsdeelname. Daarnaast zijn veel werknemers bang hun baan te verliezen als ze het aan de kaak stellen. Meer dan de helft van de slachtoffers doet dan ook geen aangifte.

Slechts een aantal landen wereldwijd heeft effectief beleid tegen geweld en (seksuele) intimidatie op de werkvloer. Veel landen treffen weliswaar maatregelen, maar vaak zijn die beperkt en zwak. Daarom is een internationaal bindend verdrag nodig. In juni heeft Nederland de kans om intimidatie en geweld op de werkvloer aan te pakken door het ILO-verdrag te steunen.


Arend van Wijngaarden, voorzitter CNV Internationaal: “Voor Nederland is een internationaal verdrag de enige manier om gaten in de nationale aanpak te dichten. Maar het is vooral ook de enige manier om te zorgen dat de positie van werknemers wereldwijd verbetert.”

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: “De Nederlandse overheid moet zo’n verdrag ondersteunen, zodat veiligheid voor iedereen op de werkvloer, ongeacht leeftijd, afkomst, gender en seksualiteit, gegarandeerd wordt.”

Alexander Kohnstamm, directeur Fair Wear Foundation: “De 130 merken die zijn aangesloten bij Fair Wear Foundation staan voor verantwoord ondernemen in de kledingsector. Een wereldwijd verdrag betekent dat iedereen moet optreden tegen geweld - niet alleen de voorlopers.”De oproep van CNV Internationaal, FNV en Fair Wear Foundation wordt ondersteund door nog zeven organisaties: ActionAid, Defence for Children – ECPAT Nederland, Hivos, Plan Nederland, Rainforest Alliance, Terre des Hommes en WO=MEN.

Manifest Stop Geweld op de werkvloerOndersteun zelf ook dit manifest >> Teken en deel de petitie Stop geweld op de werkvloer Ingezonden artikel Arend van Wijngaarden, voorzitter van CNV Internationaal in Dagblad TrouwThemapagina Geweld op het werkConsultatie over seksuele intimidatie op de werkvloer in Cambodja

Bericht voor het laatst geactualiseerd op 05-06-2019

Publicatiedatum 29 05 2019