DonerenNieuwsbrief
Home

Start onderhandelingen pensioenconvenant

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

De Nederlandse pensioenfondsensector, de overheid en maatschappelijke organisaties zoals het CNV gaan de komende maanden werken aan een convenant. In maart 2017 heeft de Pensioenfederatie de Intentieverklaring IMVO-afspraken pensioenfondsen gepubliceerd, waarin ze aangeeft toe te willen werken naar een IMVO-convenant. Met dit convenant willen de pensioenfondsen verder invulling geven aan verantwoord beleggen. Inmiddels zijn de gesprekken met betrokken partijen in SER-verband van start gegaan.

Deelnemers

Aan tafel zitten de Nederlandse pensioenfondsensector vertegenwoordigd door de Pensioenfederatie en enkele van de leden, de overheid, vakbonden FNV en CNV en de maatschappelijke organisaties Amnesty International Nederland, Natuur & Milieu, Oxfam Novib, Pax, Save the Children, Wo=Men en World Animal Protection.

Uitgangspunt voor IMVO-convenant

De afspraken die partijen de komende maanden met elkaar maken en resultaten die zij willen bereiken zijn gebaseerd op het SER-advies IMVO-convenanten en het beleid van regering en parlement op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Bij het maken en uitvoeren van afspraken zal aandacht zijn voor het versterken van de verankering van sectorale, nationale en internationale uitgangspunten voor het beleid van verantwoord beleggen, met name op basis van:

  • De normen voor Verantwoord Beleggen in de Code Pensioenfondsen, alsmede de wettelijke bepalingen;
  • OECD-richtlijnen;
  • Principes voor Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties (UNPRI);
  • Guiding Principles inzake bedrijven en mensenrechten van de Verenigde Naties (UNGP’s).

Beleggingen van de pensioenfondsensector

De sector wordt vertegenwoordigd door de Pensioenfederatie, dat is de overkoepelende belangenbehartiger van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen (circa 220 pensioenfondsen). Het overgrote deel van alle werkenden is aangesloten bij een collectief pensioenfonds. De fondsen beleggen gezamenlijk circa 1.200 miljard euro, waarvan een groot deel wereldwijd. Zij beheren de pensioenen van circa 5,3 miljoen deelnemers, 3 miljoen gepensioneerden en 9,1 miljoen gewezen deelnemers.

Meer informatie over het IMVO-convenant is te vinden op de themapagina Verantwoord Beleggen.

Publicatiedatum 30 01 2018