DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Start aanpak van armoede met het stellen van vragen

Over vakbondsvrijheid en sociale dialoog

Om de rechten van werkenden in de agrifoodsector te respecteren, zijn vakbondsvrijheid en sociale dialoog essentieel. Op initiatief van Fairtrade en CNV Internationaal is  een flyer ontwikkeld, met daarin concrete vragen. Deze vragen kunnen handelaren, inkopers en retailers stellen, waardoor zij een beter beeld krijgen van de mensenrechtensituatie in hun productieketen. Zo kan de flyer bijdragen aan het behalen van duurzaam ontwikkelingsdoel (SDG)8: eerlijk werk en economische groei. 

Het Voedingsmiddelenconvenant en ondertekenende partijen FNV en Globalmarch ondersteunen het initiatief. Zij hebben een bijdrage geleverd, vanuit de gedachte dat het de start van een ketendialoog kan worden.

‘Als we willen dat iedereen binnen de voedselproductieketen genoeg verdient om van te kunnen leven, dan is het belangrijk dat we daarover in gesprek gaan en blijven’, zegt Eva Smulders, coördinator maatschappelijk verantwoord ondernemen van CNV Internationaal:‘

Vakbondsvrijheid is daarbij een belangrijk aspect, omdat werkenden zich dan kunnen verenigen en hun belangen kunnen bespreken met werkgevers. 

Door vragen te stellen over vakbondsvrijheid in hun productieketen kunnen internationale bedrijven hier actief aan bijdragen.’ 

Interessante inzichten

Karen Bouwsma, senior policy advisor Fairtrade Nederland, vult aan: ‘’Interesse tonen in de lokale verhoudingen tussen werknemers en werkgevers levert altijd interessante inzichten op en kan zelfs deuren voor een constructieve(re) dialoog openen. 

Superbelangrijk, want een goede overlegstructuur draagt bij aan duurzame economische en sociale ontwikkeling. Daar zijn we allemaal bij gebaat!’’

 

Publicatiedatum 16 12 2022