DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Stakingsrecht onder druk in Benin

Steeds minder vrijheid voor vakbonden

Voor vakbonden in Benin is het de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden om op te komen voor de belangen van werkenden. Wetgeving uit 2018 bevat maatregelen die vakbondswerk bemoeilijken. Zo is de Sociaal Economische Raad door de overheid ontbonden zonder instemming van de sociale partners. Voor ambtenaren is het in de praktijk vrijwel onmogelijk geworden om te staken.  

Vakbonden dienden over deze schending van internationale afspraken door de Beninese overheid, al in 2019 een klacht in bij de Internationale Arbeidsorganisatie ILO in Genève. Een expertcommissie van deze VN-organisatie heeft onlangs uitspraak gedaan ten aanzien van deze klacht en dringt nu bij de Beninese regering aan, de wetgeving uit 2018 ongedaan te maken.    

Begin oktober bracht de president van de Republiek Benin, Patrice Talon een bezoek aan Nederland. Hij werd ontvangen door koning Willem Alexander, premier Mark Rutte en Liesje Schreinemacher, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.  

Recent was de Beninese president ook in Frankrijk, en tijdens dit bezoek benadrukte hij bij een ontmoeting met Franse werkgevers, openlijk de inperking van de vrijheden van werknemers .  

Impact corona en Oekraïne

Afgelopen jaren is er voor de vakbonden steeds minder ruimte voor sociale dialoog en voor serieuze onderhandelingen over verbeteringen die hard nodig zijn. En dat, terwijl door de corona-lockdowns veel mensen juist hun baan kwijtgeraakt zijn en arbeidsrechten nog meer geschonden worden. 

De kosten van levensonderhoud zijn ook in Afrika enorm gestegen sinds de oorlog in Oekraïne.  

Koopkrachtdaling

“In deze moeilijke omstandigheden is er niet of nauwelijks sociaal overleg mogelijk” zegt Noël Chadaré, de leider van vakcentrale COSI. 

 

“Zo is er vanuit de overheid met de onderwijs-sector slechts sporadisch sociaal overleg, terwijl onderhandelingen juist nu dringend nodig zijn vanwege de hoge kosten van levensonderhoud en de daling van de koopkracht van de werknemers. 

Wetsherziening noodzakelijk

De regering van Benin zegt bezig te zijn met herziening van de wetgeving uit 2018, zoals door de ILO gevraagd wordt. Binnenkort zou dit ook echt aangetoond moeten worden. De vakbonden in Benin, waaronder COSI - de partnervakbond van CNV Internationaal -, volgen de ontwikkelingen nauwgezet.

Publicatiedatum 07 10 2022