DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Regering blijft internationale vakbonden ondersteunen

Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft een nieuw zogenoemd beleidskader gepubliceerd. Nederland blijft zich inzetten om de ruimte voor maatschappelijke organisaties, waaronder vakbonden, wereldwijd te vergroten.

Arend van Wijngaarden, voorzitter van CNV Internationaal: verwelkomt het beleid van de minister om wereldwijd te blijven bouwen aan een sterk maatschappelijk middenveld op te blijven bouwen en aan het vergroten van de ruimte voor maatschappelijke organisaties te vergroten.

“Wij blijven ons inzetten om ruimte te creëren voor sociale dialoog en om arbeidsrechten en – omstandigheden te verbeteren op bedrijfs-, sector-, regionaal- en internationaal niveau. Zoals het werken aan duurzame ketens waarin arbeidsrechten worden gerespecteerd, dat is mogelijk als we verschillende partijen bij elkaar brengen. En dit nieuwe beleid van de minister biedt ons deze mogelijkheden ook.”


Het belang van het ondersteunen van een sterk maatschappelijk middenveld is dat het de stem van werknemers en burgers laat horen richting machthebbers en (grote) bedrijven. Van Wijngaarden: “Door die stem te laten gelden kan verandering een kans krijgen. Juist ook in opkomende economieën, zoals Vietnam, of in landen waar toenemende ongelijkheid een duurzame ontwikkeling in de weg staat, is dit van groot belang.”

Beleidskader The Power of Voices

Publicatiedatum 24 06 2019