DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Op weg naar leefbaar loon met de vernieuwde Bonsucro Standaard

De nieuwe versie van de Bonsucro Productiestandaard moet zorgen voor meer duurzaamheid in de wereldwijde internationale waardeketen van suiker.  Samen met Europese vakbondsorganisaties en investeerders verwacht CNV Internationaal dat de herziene standaard, die op het punt staat goedgekeurd te worden, een routekaart zal bieden naar een leefbaar loon.

"Het opnemen van leefbaar loon in de standaard is een belangrijke verbetering om de sociale impact van deze belangrijkste duurzaamheidsstandaard van de suikersector te vergroten. We juichen toe dat Bonsucro deze stap neemt om de standaard klaar te maken voor de toekomst", aldus CNV Internationaal-directeur Elles van Ark.

CNV Internationaal is als lid van Bonsucro gedurende het hele herzieningsproces actief betrokken geweest bij het actualiseren van de standaard. “Wij hebben bijgedragen aan sociale dialoog processen met Bonsucro, leden van Bonsucro, vakbonden in de sector, plantages, fabrieken, handelaren, kopers en investeerders. We hebben samengewerkt om oplossingen te zoeken voor meer sociale duurzaamheid en verbeteringen op het gebied van arbeid voor de miljoenen werknemers die essentiële ingrediënten van ons dagelijks voedsel produceren. Zij zijn onmisbaar voor groei en welvaart in de wereld

 

“De nieuwe Bonsucro-standaard kan het begin zijn van een vruchtbare en constructieve samenwerking tussen plantages, fabrieken, handelaren en inkopers van suikerrietproducten in een taskforce binnen Bonsucro"

 

Traject naar leefbaar loon

"We zijn ervan overtuigd dat het opnemen van een traject naar leefbaar loon de reputatie van de standaard zal versterken en zal helpen om ernstige schendingen van arbeids- en mensenrechten, zoals kinder- of dwangarbeid, te voorkomen", zegt Elles van Ark van CNV Internationaal. "Wij zijn ervan overtuigd dat het in kaart brengen van de leefbare loonkloof als indicator in de productienorm als eerste stap naar een echt leefbaar loon, zeer redelijk en ook haalbaar is voor de bedrijven in de suikersector."

Routekaart op weg naar leefbaar loon in de suikersector van het Living Wage Financials Platform en CNV InternationaalJoint Road Map LWFP Financials Platform & CNV Internationaal
(PDF download)

Vakbonden van suikerarbeiders vragen duidelijke indicatoren om omstandigheden te verbeteren

Latijns-Amerikaanse vakbondsorganisaties hebben goede hoop dat de vernieuwde Bonsucro-norm de omstandigheden voor arbeiders aanzienlijk zal verbeteren en de sector zal moderniseren. Tegelijkertijd vragen zij om expliciete en duidelijke indicatoren met betrekking tot de werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.

De vakbondsorganisaties die deel uitmaken van het netwerk van vakbonden in de suikersector in Midden-Amerika, verwachten dat "de nieuwe norm een stap voorwaarts is en geen stap terug, dat zij rekening houdt met de lessen van de Covid-19-pandemie, en dat zij de beste praktijken inzake fatsoenlijk werk bevordert. Zij kan er in het bijzonder op toezien dat suikerbedrijven fatsoenlijke lonen betalen en afzien van exploitatie van arbeid, naast andere aspecten."

Europese investeerders roepen voedingsconcern op om leefbaar loon te stimuleren

CNV Internationaal is verheugd over de actieve inzet van Europese investeerders in de internationale suikerketen om de sector sociaal duurzamer te maken en de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Samen met het PLFW Platform Living Wage Financials – die een van meer dan 4,6 miljard euro vertegenwoordigen - heeft CNV Internationaal op 28 oktober 2021 een routekaart gepresenteerd voor de opname van een leefbaar loon in de Bonsucro Standaard.

Naast het presenteren van een gezamenlijke routekaart geven de investeerders een duidelijke boodschap af aan de belangrijkste internationale voedingsbedrijven. Voor de korte termijn roepen ze de inkopers op om hun steun uit te spreken voor het in kaart brengen van het verschil in leefbaar loon als indicator in de productienorm als eerste stap naar een echt leefbaar loon. Voor de lange termijn roepen zij de bedrijven op om de routekaart te gaan gebruiken als instrument voor hun bedrijven om leefbare lonen in de toeleveringsketen van suiker te bevorderen.

Taskforce

Een belangrijk aspect in de routekaart is dat alle belanghebbenden in de toeleveringsketen samenwerken in een taskforce voor een leefbaar loon. De invoering van een leefbaar loon verloopt volgens een stapsgewijze aanpak die op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd.

De routekaart laat zien hoe stap voor stap leefbare lonen kunnen worden bereikt. Het doel van de routekaart is de diverse partijen in de keten te motiveren om op allerlei manieren samen te werken, onder meer door inzet van sociale dialoog processen en het opzetten van proefprojecten, om geleidelijk een leefbaar loon voor de werknemers in de suikersector tot stand te brengen. Vakbonden spelen een sleutelrol om een leefbaar loon in de sector te realiseren.

"Wij zijn ervan overtuigd dat de nieuwe Bonsucro-norm het begin zal zijn van een vruchtbare, constructieve samenwerking tussen plantages, fabrieken, handelaren en kopers van suikerrietproducten, die samen op weg gaan naar een leefbaar loon voor arbeiders in de suikersector", zegt directeur Elles van Ark van CNV Internationaal.

"Het is nu tijd om in actie te komen. Om te moderniseren. Om de grote sprong te maken naar echte duurzaamheid in de internationale suikerketen. Bonsucro kan een belangrijke rol spelen om dit doel te bereiken."

Meer weten:

Gezamenlijke routekaart LWFP Financials Platform & CNV Internationaal: 

Routekaart op weg naar leefbaar loon in de suikersector van het Living Wage Financials Platform en CNV InternationaalJoint Road Map LWFP Financials Platform & CNV Internationaal
(PDF download)

Profundo onderzoek, de suikerrietwaardeketen in Latijns-Amerika en Azië: 

Profundo research 

The Sugarcane Value Chain in Latin America and Asia

Main Actors, Market Mechanisms, Labour Issues and Opportunities 

Update 10 december

Publicatiedatum 15 11 2021