DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Nederland gaat verdrag ILO190 ratificeren

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij oproept het ILO C190 verdrag te ratificeren. Dit verdrag is tegen geweld en (seksuele) intimidatie op de werkvloer. Met het ratificeren van dit verdrag, worden werknemers in Nederland beter beschermd tegen geweld en (seksuele) intimidatie in én om het werk. Nederland volgt daarmee 50 andere landen op, die ILO C190 in een eerder stadium ratificeerde.

Aanscherping aanpak geweld en 
intimidatie werkvloer

Op 25 juni 2021 is het ILO C190 verdrag officieel in werking getreden. Dit verdrag zou voor Nederland een grote verbetering betekenen in de aanpak tegen seksuele intimidatie. Zo verplicht het verdrag lidstaten zorg te dragen voor effectieve procedures voor geweld en intimidatie op en rond het werk. Dit gaat verder dan het huidige Nederlandse beleid, waarbij er sprake is van zelfregulering.

Met de ratificatie van het verdrag, wordt het tegengaan van geweld en (seksuele) intimidatie op het werk, omgezet in effectieve regelgeving en beleid. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat slachtoffers van wangedrag op het werk, kunnen rekenen op onafhankelijke en deskundige klachtenafhandeling. Maar ook dat werkgevers worden verplicht om (preventief) beleid te ontwikkelen, voor een veilige werkomgeving. En dat de arbeidsinspectie hierop handhaaft. Het CNV en CNV Internationaal voert al langere tijd druk op de totstandkoming van wet-, en regelgeving om een veilige werkomgeving te waarborgen, in binnen- en buitenland.

CNV en CNV Internationaal vragen al langere tijd om ratificatie van dit verdrag. Goed dat het ministerie nu ook inziet dat er meer moet gebeuren om intimidatie en geweld op en rond de werkvloer tegen te gaan, zodat iedereen zich veilig voelt op het werk.

Jan Pieter Daems - CNV bestuurder

Over ILO

De Internationale Labour Organization (ILO) is een onderdeel van de Verenigde Naties en bevordert sociale rechtvaardigheid. De besluitvorming van ILO is tripartiet: regeringen, werkgevers en werknemers zijn in de organisatie vertegenwoordigd. Binnen ILO-verband zijn meer dan 180 arbeidsverdragen tot stand gekomen, bijvoorbeeld over arbeidsomstandigheden, kinderarbeid, slavernij, het stakingsrecht en de vrijheid van vereniging en vergadering. Als een verdrag door een land wordt geratificeerd, is het verplicht om wet- en regelgeving te ontwikkelen ter aanpak en preventie van specifieke onderwerpen.

Publicatiedatum 17 01 2023