DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Brand in nikkelsmelterij Indonesië eist 21 slachtoffers

Vakbonden eisen veiligheidsmaatregelen

Eind 2023 werden we opgeschrikt door een triest bericht uit Indonesië. Bij een brand in een nikkelsmelterij op het IMIP industriegebied in Morowali, op het eiland Sulawesi kwamen 13 arbeiders om en 46 raakten ernstig gewond. Inmiddels zijn nog enkele zwaargewonden bezweken en is het dodental al opgelopen tot 21. In oktober bezochten Suzan Cornelissen en Yuni Kurniyatiningsih van CNV Internationaal dit IMIP industriegebied IMIP op Sulawesi om met eigen ogen de vreselijke werk- en leefomstandigheden te zien en te horen. Dit ongeluk kwam dan ook als een schok, maar zeker niet als een verassing gezien de erbarmelijke omstandigheden.

De vraag naar nikkel is afgelopen jaren explosief gestegen vanwege de wereldwijde energietransitie, producten als elektrische batterijen (bijvoorbeeld van auto's) maar ook windmolens bevatten nikkel. De Morowali regio is de grootste nikkel productieregio van Indonesië. Inmiddels zijn er al 11 nikkelsmelterijen gevestigd op het IMIP industrieterrein die vaak eigendom zijn van Chinese investeerders.

23 eisen

Onze partnervakbond heeft samen met andere vakbonden onderzoek naar de toedracht geëist en ook 23 eisen neergelegd om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Zo zijn veel veiligheidsvoorschriften alleen in het Mandarijn Chinees maar niet in het Bahasa Indonesisch beschikbaar. Er werken veel Chinese arbeiders maar de Indonesische arbeiders vormen de meerderheid. Van hen wordt verwacht dat zij Mandarijn leren. 

Verder is er een gebrek aan opgeleide veiligheidsbeambten. Ook zijn er nauwelijks medische voorzieningen voorhanden. Slachtoffers moesten bijvoorbeeld in trucks vervoerd worden, omdat er onvoldoende ambulances waren. Daarnaast eisen de vakbonden dat er een emergency response team wordt opgezet dat snel kan reageren bij ongevallen. 

De 23 eisen die nu opgesteld zijn, gaan met name over het gebrek aan veiligheid. Dat de lonen te laag zijn om van de te leven, dat de woonvoorzieningen slecht zijn en overuren niet uitbetaald worden is nog buiten beschouwing gelaten.

IMVO-Convenant Hernieuwbare Energie

CNV Internationaal is ondertekenaar van het convenant hernieuwbare energie. Een brede coalitie van zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden werkt binnen dit IMVO-convenant samen aan het verduurzamen van de internationale productieketens voor zonne- en windenergie. 

Doel van het convenant is om door samenwerking risico’s op het gebied van mensenrechtenschendingen en milieuschade gezamenlijk aan te pakken en te voorkomen. Laten we hopen dat dit convenant, naast de nieuwe Europese wetgeving op IMVO er in 2024 jaar eindelijk voor gaat zorgen dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor hun toeleveringsketens.  

Wat doet CNV Internationaal

CNV Internationaal werkt aan voorbereidingen om in de loop van 2024 van start te gaan met ondersteuning van een vakbond in de nikkelsector in Morowali. We zien graag dat deze bond met onze steun meer leden kan werven en hun organisatie kunnen versterken. Zo kunnen ze meer aandacht kunnen vragen voor de gevaarlijke arbeidsomstandigheden en betere onderhandelingsvaardigheden kunnen opdoen.

Publicatiedatum 11 01 2024