DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Meer aandacht voor jonge werknemers en vrouwen nodig bij VN-top

“Veel werknemers, met name jonge werknemers en vrouwen, verdienen te weinig of werken onder slechte omstandigheden wereldwijd. Nederland kan een stap zetten in het aanpakken van misstanden in de keten als bedrijven, vakbonden en jongeren meer samenwerken”, zegt Arend van Wijngaarden, voorzitter CNV Internationaal. “De tijd dringt, we hebben nog 10 jaar om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de zogeheten Sustainable Development Goals (SDG’s), te bereiken.”

Om de positie van werknemers te verbeteren, wil CNV Internationaal meer samenwerking – middels sociale dialoog - met overheden, bedrijven en jongeren. Door meer oog te hebben voor werknemers, in het bijzonder jongeren en vrouwen, kunnen bedrijven voldoen aan de voorwaarden voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Concreet gaat het om leefbaar loon, veilige arbeidsomstandigheden en het tegengaan van discriminatie op de werkvloer. CNV Internationaal pleit samen met CNV Jongeren voor het hervormen van de arbeidsmarkten om jongeren meer kansen en toegang tot stages te bieden.

Investeren in eerlijke kansen 

“Jongeren overal ter wereld hebben vaak dezelfde dromen, maar niet altijd dezelfde kansen om die dromen te realiseren. Niet het veranderen van dromen, maar investeren in eerlijke kansen is wat er moet gebeuren. Zo kan iedere jongere zijn of haar droom realiseren”, zegt Semih Eski, voorzitter van CNV Jongeren.

Hij roept minister Kaag op om bij de VN-top nadrukkelijk aandacht te hebben voor het verbeteren van de sociaaleconomische positie van jongeren wereldwijd.

 

Deze week is minister Kaag in New York voor de jaarlijkse politieke top van de Verenigde Naties, waar de SDG’s (Sustainable Development Goals) op de agenda staan op 24 en 25 september.

Eén van die Duurzame Ontwikkelingsdoelen is decent work (SDG8), waarbij fundamentele arbeidsrechten, zoals het recht op vrijheid van vakvereniging en het recht op collectieve onderhandelingen, de basis vormen.

Niet alleen vakbonden en overheden dragen bij, maar ook bedrijven hebben een belangrijke rol in het bereiken van de SDG’s, zoals waardig werk voor iedereen (SDG8), het verminderen van ongelijkheid tussen groepen (SDG10) en het verbeteren van gendergelijkheid (SDG5).

Publicatiedatum 23 09 2019