DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Loonkloof en positie vrouwen op arbeidsmarkt

Praat mee en lever jouw visie op 21 januari 2019!

Nederlandse vrouwen verdienen gemiddeld 17 procent minder dan mannen. Daarmee is de loonkloof in Nederland groter dan het Europese gemiddelde (16.2 procent). Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen is niet economisch zelfstandig. “De loonkloof komt vooral doordat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de best betaalde banen en twee keer zoveel onbetaalde zorgtaken op zich nemen dan mannen", aldus Nicole Mathot, regiocoördinator Afrika van CNV Internationaal.

Op 21 januari heb jij de kans om hierover mee te praten in Pakhuis De Zwijger te Amsterdam vanaf 19.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst kun je input geven voor de jaarlijkse zitting van de VN-commissie:The Commission on the Status of Women (CSW). Alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) komen van 11 tot 22 maart bijeen om de positie van vrouwen en vrouwenrechten te bespreken. Tijdens de vergadering in het hoofdkantoor van de VN in New York draait het in maart specifiek om de vraag welke sociale systemen, publieke diensten en infrastructuur nodig zijn om de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd te versterken.

Wat zijn de randvoorwaarden om vrouwen gelijke rechten en mogelijkheden te geven op de arbeidsmarkt? En wat kunnen overheden doen om dit te realiseren? Hoe kunnen we een einde maken aan de genderkloof op de arbeidsmarkt en de ongelijke verdeling van zorgtaken?


 Gendergelijkheidsconventies ILO

Gendergelijkheid besproken bij de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)


Mathot is, namens de Nederlandse NGO's en vakbonden, lid van de Nederlandse regeringsdelegatie die deelneemt aan de vergadering. Zij hoopt dat er op 22 maart een slotdocument ligt met heldere afspraken tussen de lidstaten onderling om gendergelijkheid te bevorderen. Mathot: “Belangrijk, zo weet iedere regering aan welke acties en maatregelen ze zich verbinden en waarop ze aanspreekbaar zijn”.

Voorafgaand aan deze VN-vergadering staan verschillende experts en VN-vertegenwoordigers stil bij deze onderwerpen. Jij kunt met hen op 21 januari in Pakhuis de Zwijger (Piet Heinkade 181K, Amsterdam) in gesprek om oplossingen voor deze problemen te bespreken.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN) en WO=MEN (Dutch gender platform).

Publicatiedatum 14 01 2019