DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Intentieverklaring sociale dialoog ondertekend

Indonesië gaat voor structurele inbedding  

In Indonesië zijn 18 vertegenwoordigers vanuit vakbond KSBSI en werkgeversorganisatie APINDO de afgelopen drie jaar getraind in het uitvoeren van een sociale dialoog. “Het enthousiasme en de vastberadenheid in hun blik zorgt ervoor dat we veel vertrouwen hebben in een structurele inbedding van sociale dialoog in Indonesië”, zegt voorzitter van CNV Internationaal Anneke Westerlaken. “Vandaag vieren we de stappen die we de afgelopen jaren hebben gezet als bonden en werkgevers op het gebied van sociale dialoog. Daarnaast blikken we ook vooruit: hoe zorgen we ervoor dat lokale partners stap voor stap zelfstandig worden in het toepassen van de sociale dialoog methodieken?”

Dat dit nodig is beamen zowel vakbondspartner KSBSI als werkgeversorganisatie APINDO. Westerlaken: “In tijden waarin de regering de neiging heeft om alles naar zich toe te trekken en wat een negatieve impact zal hebben op jongeren en de volgende generaties, is het de taak aan sociale partners om gezamenlijk oplossingen te zoeken.” Voorzitter van VNO-NCW/DECP Hans de Boer beaamt dit. "Indonesië staat voor grote uitdagingen op economisch, demografisch en technologisch gebied. Dit is een belangrijk momentum voor werkgevers en vakbonden om gezamenlijk onze stem te laten horen. Met het Sociale Dialoog Indonesië Programma steunen wij dat proces."

Vandaag vond tijdens het staatsbezoek aan Indonesië een ceremoniële bijeenkomst plaats rond het sociale dialoogprogramma van DECP en CNV Internationaal. Tijdens deze bijeenkomst ondertekenden voorzitters van CNV Internationaal Anneke Westerlaken, VNO-NCW/DECP Hans de Boer, APINDO Dhr. Hariyadi en KSBSI Mw. Elly Rosita een intentieverklaring over structurele inbedding van sociale dialoog in Indonesië.

De voorzitters ondertekenen de intentieverklaring 

Na het tekenen van deze verklaring kregen de vertegenwoordigers van de Indonesische werkgeversorganisatie APINDO en vakbond KSBSI ter gelegenheid van de afronding van dit driejarig trainingsprogramma van DECP en CNV een certificaat uitgereikt.

Meer informatie over sociale dialoog 

Publicatiedatum 10 03 2020