DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Input VN-commissie positie vrouwen

Hoge opkomst jongeren

“Zolang vrouwen wereldwijd onvoldoende vertegenwoordigd zijn aan de onderhandelingstafel is het niet vanzelfsprekend dat hun specifieke belangen worden meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan besluitvorming over de besteding van belastingopbrengsten voor publieke diensten, het structureel aanpakken van seksueel geweld op de werkvloer of aan onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden", aldus Nicole Mathot, regiocoördinator Afrika van CNV Internationaal op 21 januari in Pakhuis de Zwijger.

Mathot was op de avond zelf: “aangenaam verrast door de hoge opkomst van jongeren.” Met hen werd in Pakhuis de Zwijger ondermeer gediscussieerd over de wereldwijde ondervertegenwoordiging van vrouwen op besluitvormingsposities en de voor- en nadelen van quota om daar verandering in te brengen.


Er werd input gegeven voor de jaarlijkse zitting van de VN-commissie:The Commission on the Status of Women (CSW). Alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) komen van 11 tot 22 maart bijeen om de positie van vrouwen en vrouwenrechten te bespreken.

Tijdens de vergadering in het hoofdkantoor van de VN in New York draait het specifiek om de vraag welke sociale systemen, publieke diensten en infrastructuur nodig zijn om de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd te versterken.


Mathot is, namens de Nederlandse NGO's en vakbonden, lid van de Nederlandse regeringsdelegatie die deelneemt aan de vergadering.

Zij hoopt dat er op 22 maart een slotdocument ligt met heldere afspraken tussen de lidstaten onderling om gendergelijkheid te bevorderen. Mathot: “Belangrijk, zo weet iedereen aan welke acties en maatregelen overheden zich verbinden en waarop ze aanspreekbaar zijn”.

Voorafgaand aan deze VN-vergadering staan verschillende experts en VN-vertegenwoordigers stil bij deze onderwerpen.

Publicatiedatum 23 01 2019