DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

WERKNEMERS EN WERKGEVERS IN INDONESIË KOMEN SAMEN

Hoe stimuleer je sociale dialoog tijdens de COVID-19 crisis? Dat is de centrale vraag tijdens een tweedaags evenement deze week in Indonesië. CNV Internationaal en de werkgeversorganisatie DECP werken op dit thema met hun Indonesische partners. Directeur van CNV Internationaal Marit Maij benadrukte in haar openingsspeech het belang van een sociale dialoog tussen werkgevers en werknemers om een crisis als deze te boven te komen. “We hebben elkaar hard nodig in deze tijden.”

Het is de eerste keer dat de Indonesische vakbondspartner KSBSI en werkgeversbond APINDO samen een evenement organiseren sinds het ondertekenen van een Memorandum of Understanding (MoU) afgelopen maart. Middels dit MoUwerd afgesproken om samen te werken en sociale dialoog op regionaal en nationaal niveau te stimuleren.

Marit Maij riep op ook samen te werken rondom de Omnibuswet. Deze wet impliceert een ingrijpende hervorming van de arbeidswetgeving bedoeld om buitenlandse investeerders naar het land te trekken. Tegelijk dreigt afschaffing van ontslagvergoedingen en staat in sommige sectoren het minimumloon onder druk.

Van trainer tot gespreksleider

CNV collega Henk van Beers en zijn DECP-partner Dirk Joosse leidden trainers op in Indonesië om de sociale dialoog in de verschillende regio’s te stimuleren. Het zijn deze trainers die nu het voortouw nemen tijdens de tweedaagse. Henk van Beers: “Juist in deze tijd, in een snel ontwikkelend land als Indonesië, is open en constructief overleg van groot belang. KBSBI en Apindo hebben nu goede trainers om die kennis te delen en dat gaat ze lukken ook. Het is mooi om de collega’s actief in hun trainersrol te zien”.

Henk van Beers: “Juist in deze tijd, in een snel ontwikkelend land als Indonesië, is open en constructief overleg van groot belang.

KBSBI en Apindo hebben nu goede trainers om die kennis te delen en dat gaat ze lukken ook.

Het is mooi om de collega’s actief in hun trainersrol te zien”.

 

In de huid van de werkgever kruipen

In de regio’s Bandung, Jakarta, Makassar en Medan deden deelnemers opdrachten in de vorm van rollenspellen waarbij werkgevers in de huid van de vakbonden kropen en vice versa. Uit de plenaire bespreking van de uitkomsten van de rollenspellen bleek hoe belangrijk het is om goed naar elkaar te luisteren en je best te doen om elkaar te begrijpen.

Ook werd onder zowel deelnemende werkgevers als werknemers de opvatting gedeeld om met een positieve houding het gesprek aan te gaan en ervan uit te gaan dat iedereen handelt vanuit goede wil en zoekt naar oplossingen.

Het evenement heeft geleid tot meer geïnteresseerden voor sociale dialoog. De eerste ideeën voor een vervolgactiviteit liggen al op tafel.

Publicatiedatum 26 08 2020