DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

IMVO en het belang van multi-stakeholder initiatieven

CNV, FNV, VNO-NCW en MKB-Nederland doen een beroep op Kamerleden om bij minister Kaag aan te dringen om de financiële ondersteuning van de IMVO-convenanten zeker te stellen voor de aankomende beleidsperiode.

Via onder andere juist deze sectorconvenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is afgelopen jaren in Nederland veel ervaring opgedaan met de implementatie van de OESO-richtlijnen en UN Guiding Principles, zoals het omgaan met kwesties zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie.

 

Brief aan de Tweede Kamer

Door de opgedane ervaringen is een beter beeld verkregen van waar bedrijven in de praktijk tegenaan lopen als ze echt aan de slag gaan met het due diligence proces in het kader van internationaal maatschappelijk veratntwoord ondernemen.

Financiële steun 

De hobbels op de weg zijn geen reden om minder inspanning te leveren, maar juist een aansporing om de ambitie te verhogen. Om deze reden doen FNV, CNV, VNO-NCW en MKB-Nederland aan aantal aanbevelingen voor het notaoverleg op 8 december. Deze aanbevelingen gaan onder andere in op financiële steun en de ontwikkeling van een toekomstvisie van sectorale samenwerking.

Sociale dialoog

Een belangrijke zorg van de IMVO-convenantspartijen is dat sociale partners in de productielanden onvoldoende betrokken zijn. Eén van de aanbevelingen is er daarom specifiek op gericht juist vanuit de Nederlandse overheid die sectorale dialoog ter plekke tussen brancheorganisaties, werknemersorganisaties en NGO’s, te stimuleren.  Daarnaast worden de kansen benadrukt voor een Europese uitrol van de multi-stakeholderaanpak zoals de IMVO-convenanten die nu stimuleren en faciliteren.

Brief aan de Tweede Kamer

Publicatiedatum 03 12 2020