DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Hyperinflatie maakt van werk slavernij in Venezuela

In aanloop naar de verkiezingen verkeert Venezuela in een diepe crisis. De werkloosheid is extreem hoog en de gezondheidszorg schiet zo tekort dat zelfs de meest basale zorg ontbreekt. Door de hyperinflatie kunnen mensen vrijwel niets meer kopen van hun loon. Een hongersnood dreigt. Meer dan 4,6 miljoen Venezolanen zijn noodgedwongen hun land ontvlucht naar buurlanden zoals Colombia, Peru en ook Curaçao. De problemen op het gebied van werk, inkomen en sociale dialoog in Venezuela kwamen opnieuw aan de orde op 6 november in Genève bij een speciale onderzoekscommissie van de VN organisatie voor arbeid ILO.

Moderne slavernij

José Vicente Rivero, leider van de onafhankelijke vakbond ASI en partnervakbond van CNV Internationaal, vertelt dat het loon vrijwel nihil is: "Een werknemer verdient nu per maand een loon dat 1,72 dollar waard is, voor 162 gewerkte uren. In Venezuela wordt je niet meer betaald voor je werk. Je betaalt om te werken. Dit is moderne slavernij."

14 nullen minder

Het economisch beleid en vooral het verdwijnen van de sociale voorzieningen, baart vakbondsleider José Vicente grote zorgen: “In 2021 werden 14 nullen van de Venezolaanse munt weggestreept. Het gevolg is dat iemand die 3 miljoen bolivar heeft verdiend en die voor 9 miljoen bolivar aan sociale uitkeringen heeft opgebouwd, nu niets meer op zijn bankrekening heeft staan. Er blijft dus niets over van alle jarenlang opgebouwde rechten.

Opgelegde lonen en prijzen

De Venezolaanse overheid legt de lonen en prijzen op door de overheid. Organisaties van bedrijven en de onafhankelijke vakbeweging dienden 2 jaar geleden een klacht in over de bepaling van het minimumloon, omdat er al jarenlang geen structureel overleg tussen sociale partners meer is en vanwege de ernstige schendingen van de vrijheid van organisatie.

De ontwikkelingen in Venezuela kwamen opnieuw aan de orde op 6 november in Genève bij een speciale onderzoekscommissie van de VN organisatie voor arbeid ILO (v.l.n.r  José Vincente (vakbond ASI-Venezuela), Guy Ryder, Algemeen Directeur ILO  en Leida Marcela, ASI)

Resolutie ILO geeft nieuwe hoop

De leiders van de onafhankelijke vakbond ASI, José Vincente en Leida Marcela zijn deze week in Europa om de extreme problemen onder de aandacht te brengen. De ontwikkelingen in Venezuela kwamen opnieuw aan de orde op 6 november in Genève bij een speciale onderzoekscommissie van de VN organisatie voor arbeid ILO.

Vakbond ASI diende in Genève een resolutie in die door alle partijen, overheden, werkgevers en werknemers is aangenomen. ASI leider Marcela Leida reageert hoopvol: “Dat maakt het mogelijk het traject van sociale dialoog in Venezuela voort te zetten, in aanwezigheid en met assistentie van de internationale gemeenschap vanuit de ILO.” Leida roept haar landgenoten op om de hoop niet te verliezen. “Sociale dialoog is het middel om te werken aan eerlijk werk, een eerlijk loon en sociale gerechtigheid.”

Werken aan herstel en oplossingen

“Dit is een enorme kans”, vult collega vakbondsleider José Vicente aan. “De Venezolaanse accepteert de aanwezigheid van de ILO in het land. Nu kunnen we met het Ministerie van Arbeid gaan werken aan herstel en  oplossingen voor de problemen met de lonen en de sociale zekerheid.”

Al in 2015 is er een aanklacht ingediend bij de VN organisatie voor arbeid ILO (International Labour Organisation) door zowel werkgevers als werknemersorganisaties uit Venezuela, vanwege schendingen van de vrijheid van vereniging, inmenging in het verkiezingsproces van de vakbonden en schending van het recht op collectieve onderhandelingen.

De vakbonden dienden een verzoek in om bescherming van de fundamentele arbeidsrechten en om begeleiding van de ILO om een tripartiete sociale dialoog te openen. Daarop heeft de ILO besloten om een onderzoekscommissie in te stellen, een uitzonderlijke stap die slechts dertien keer eerder gezet is in het 100 jarig bestaan van de ILO.

Ontmoeting met Ruben Brekelmans, kamerlid, buitenlandwoordvoerder VVD 

Noodinkomen

Vakbond ASI stelde ook voor om gedurende een jaar een noodinkomen in te voeren om de economie te reactiveren. Dit wordt ook aanbevolen door de CEPAL, een regionale economische think-tank van de VN. Daarnaast moeten er om de coronapandemie te bestrijden dringend afspraken worden gemaakt over de levering van vaccins met het COVAX-mechanisme.

ASI vraagt de ILO een kantoor op te zetten in Venezuela dat een programma voor eerlijk werk gaat uitvoeren. Ook diende  ze een plan in voor een noodwet waardoor er een nationale tripartiete sociaal economische raad ingesteld kan worden.

Internationale samenwerking en steun hierbij is cruciaal. Na afloop van de ILO vergadering in Geneve bezoeken de vertegenwoordigers daarom, met steun van CNV Internationaal en de Franse vakbond CFDT, vakbonden en politieke organisaties in andere Europese landen.

De ASI-vertegenwoordigers zijn op zoek naar steun uit Europa. "We hebben internationale steun nodig om de dialoog te versterken, om de stem van de werknemers te laten horen en om te zorgen voor een inclusief bestuur waarin alle verschillende partijen samen werken aan groei. De positie van werknemers moet worden verbeterd en onafhankelijke vakbonden moeten erkenning krijgen."

CNV Internationaal steunt de inzet van vakbond ASI voor inclusieve dialoog: "Sociale dialoog is de enige vreedzame uitweg om te werken aan herstel van de rechten van werknemers in Venezuela." benadrukt Anneke Westerlaken, voorzitter van CNV Internationaal.

Covid en gezondheidszorg in Venezuela

Meer dan de helft van de ziekenhuizen in de hoofdstad Caracas heeft geen water. Handschoenen en mondkapjes worden hergebruikt. Slechts één op de vijftien ziekenhuizen in Caracas heeft desinfectiemiddelen.  Er zijn geen beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers, salarissen worden (deels) niet betaald en er zijn geen COVID-vaccins voor zorgpersoneel

Verpleegkundige en actief vakbondslid Ada Macuare protesteerde tegen de onverantwoorde situatie in de zorg en werd tijdens haar werk op de eerste hulp gearresteerd. Na internationale protesten is Macuare voorlopig op vrije voeten, maar er hangt haar nog steeds een rechtszaak boven het hoofd. Ada Macaure is niet de enige vakbondsleider die vast zit. Onafhankelijke vakbonden worden dwarsgezeten door de overheid en hun leiders zelfs opgepakt. Er zijn vele gevallen van vakbondsleiders die worden bedreigd, gearresteerd en zelfs gemarteld.

Publicatiedatum 05 11 2021