DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Blog:' fact-based' onderhandelen over minimumloon in textiel

Digitalisering is essentieel om ervoor te zorgen dat werknemers in de kledingindustrie in Cambodja het geld verdienen waar ze recht op hebben. Door de krachten te bundelen tussen de Cambodjaanse vakbonden CLC en C.CAWDU, CNV Internationaal en Data4Development, kunnen digitale enquêtes de informatie opleveren die nodig is om te onderhandelen over het minimumloon. Vooral belangrijk nu de COVID-19-pandemie de textielindustrie hard heeft getroffen.

 

De kledingsector is cruciaal voor de sociaaleconomische ontwikkelingsstrategie van Cambodja. De sector is een belangrijke werkgever van jonge mannen en vrouwen uit plattelandsgebieden, die vanwege het gebrek aan economische diversificatie beperkte kansen op de arbeidsmarkt hebben. Dit veroorzaakt ongestructureerde  en instabiele minimumlonen.

Sterkere onderhandelingspositie

Om een ​​sterkere onderhandelingspositie te krijgen, hebben de landelijke vakbond CLC en haar federatie in de kledingsector C.CAWDU in 2017 samen een onderzoek uitgevoerd naar het minimumloon. De verzamelde gegevens leidde direct tot betere onderhandelingen, omdat ze ‘fact-based’ (op feiten gebaseerd) waren. Het resultaat was dat CLC onderhandelingen aanging met werkgevers en overheid met een duidelijke visie over wat het minimumloon zou moeten zijn. Met hun nieuw verworven gegevens in de hand pleitte CLC voor een verhoging van het wettelijk minimumloon naar 211 dollar per maand. De onderhandelingseisen van CLC zijn sinds dit eerste initiatief gebaseerd op feitelijk onderzoek, waardoor ze veel moeilijker te weerleggen zijn.

Tijdrovend

De enquête van 2017 was echter tijdrovend en kostbaar, omdat het handmatig werd uitgevoerd door veldwerkers die de gegevens vervolgens in Excel invoerden om analyses te maken. Dit maakte het ook ingewikkeld om het bestaande onderzoek op te volgen. In 2018 en 2019 zijn slechts enkele werknemers geïnterviewd om te zien of de situatie was verbeterd. Met de komst van COVID-19 werden fysieke persoonlijke interviews nog moeilijker, terwijl de noodzaak om gegevens over loon- en arbeidsvoorwaarden te verzamelen alleen maar groter werd.

COVID-19

We krijgen verontrustende verhalen binnen over de situatie in de kledingindustrie vanwege de COVID-19 pandemie. Wereldwijd worden bestellingen geannuleerd en veel geproduceerde kledingstukken kunnen fabrieken niet meer verkopen. Als gevolg hiervan hebben veel werknemers in deze branche niet het loon ontvangen dat ze hadden moeten verdienen. Een schrijnende situatie voor al die –jonge- mannen en vrouwen werkzaam in de textielindustrie.

Noodzaak van digitaal

Om aan armoede te ontsnappen, zijn betrouwbare gegevens belangrijk om vakbonden een stevige basis te geven voor onderhandelingen over minimumloon. De noodzaak van het digitaal doen van een enquête is evident, omdat het ook tijdens een lockdown duidelijke informatie kan opleveren. Het vergroot ook het bereik van de enquête; belangrijk omdat er voorheen kritiek is geweest op het lage aantal respondenten. Het stelt de vakbonden bovendien in staat om gemakkelijkere en uitgebreidere analyses te maken. Al met al kunnen we concluderen dat digitalisering essentieel is om de inspanningen van CLC en C.CAWDU verder te versterken.

Project Plan

In 2019 is CNV samen met Data4Development gestart met een Sugar Sector Project, gericht op het ontwikkelen van een enquête onder werknemers van suikerplantages in verschillende Latijns-Amerikaanse landen. Deze ervaringen waren leerzaam en vormen de basis voor een goede aanpak van het ophalen van data. Samen met Data4Development digitaliseren CNV Internationaal en de Cambodjaanse vakbonden CLC en C.CAWDU nu hun bestaande enquête om ervoor te zorgen dat ze alle informatie verzamelen die nodig is voor hun onderhandelingen. Dit met dank aan de lessen geleerd bij het Sugar Sector Project.

Sector overschrijdende analyses

Enkele vragen uit de eerder ontwikkelde Sugar-enquête zijn toegevoegd aan de bestaande Cambodjaanse textielenquête. Deze werden door CLC en C.CAWDU als een waardevolle toevoeging gezien en zullen in de toekomst sector overschrijdende analyses mogelijk maken.

Voor de pilot is een dataverzamelingstool, Mobenzi genaamd, geselecteerd en CLC en C.CAWDU worden getraind om in de toekomst zelf de enquête te bouwen. Dit is een leerproces, met technische en taalkundige uitdagingen, maar hierdoor krijgen de vakbonden meer eigenaarschap over de tool en zullen zij zich meer op hun gemak  voelen bij het verzamelen van gegevens in een later stadium.

De pandemie zorgt voor veel onzekerheid, maar als alles goed gaat, doen vakbonden deze zomer de eerste dataverzameling. Met deze gegevens ontstaat er een beter inzicht in de situatie van textielarbeiders in Cambodja. Een goed uitgangspunt voor een nieuwe ronde van minimumloononderhandelingen in 2021.

Publicatiedatum 19 07 2021