DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

De bitterzoete realiteit achter de suikerindustrie

Van historische naar moderne slavernij

Afgelopen feestdagen hebben we samen met familie en vrienden weer kunnen genieten van allerlei zoete lekkernijen. Maar laten we er in het nieuwe jaar ook bij stilstaan dat er achter elke zoete hap een verhaal met een diepe geschiedenis schuilgaat. Als Nederlanders denken we tegenwoordig bij suiker misschien allereerst aan suikerbieten. In ons slavernijverleden speelden echter suikerrietplantages een grote rol. 2023 was het herdenkingsjaar van het slavernijverleden. We hebben stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden, maar in hoeverre hebben we dit slavernijverleden echt achter ons gelaten in onze waardeketens?

Tot op de dag van vandaag wordt op veel suikerrietplantages in de tropen en de subtropen nog steeds met de hand suikerriet gekapt. Voor de economie en de werkgelegenheid in landen als El Salvador en Nicaragua spelen deze plantages een belangrijke rol. Via investeerders en internationale bedrijven zijn we nog steeds nauw betrokken bij de productieketen van suikerriet.

Suikerriet leverde vanaf de 17e eeuw enorme winsten op in Europa en voor de opkomende elites in Amerika. De consumptie van suiker groeide explosief. Suiker kwam voor het eerst binnen het bereik van grote groepen van de bevolking. Dat was echter alleen mogelijk dankzij de grootschalige inzet van slaven in suiker producerende landen in Latijns-Amerika.

Sleutelrol Nederland

Nederland speelde een sleutelrol vooral door ons aandeel in het transport van 600.000 slaven, van wie 300.000 naar Latijns-Amerika. Nederland heeft excuses aangeboden voor deze historische slavernij. Vandaag de dag wordt er door Nederlandse bedrijven en investeerders in de suikersector nog steeds goed verdiend. Ook de misstanden zijn echter blijven bestaan.

Voor mensen die werken op de suikerrietvelden is er weinig veranderd. Hoewel de oogst in sommige landen deels gemechaniseerd is, gedijt suikerriet gedijt nog steeds het best als het metershoge riet handmatig geoogst wordt. Daarnaast zorgen velen voor het planten en onderhoud van de gewassen. 

Dat werk op het land gebeurt in de tropische hitte. Temperaturen van 40˚C of hoger zijn geen uitzondering. De klimaatverandering zorgt ook hier voor hogere extremen. Bovendien wordt het riet wordt nog steeds vaak in brand gestoken vlak voor het oogsten om slangen en ander ongedierte te verjagen. Ook intensief gebruik van pesticiden heeft risico's voor de gezondheid.

 

 

 De extreem zware werkomstandigheden veroorzaken bij veel suikerrietkappers nierziekten die hen vroeger of later fataal worden. Het is de bittere realiteit in deze sector. 

 

Een werkdag op de suikerrietvelden

Suikerrietkapper Marcelo uit El Salvador begint zijn werkdag al om 5 uur ’s ochtends. Hij zwoegt door tot 7 uur ’s avonds. Die lange werkdagen zijn bittere noodzaak, want hij heeft geen vast arbeidscontract, maar wordt betaald per ton gekapt suikerriet. Hij kapt wel tot 16.000 kilo suikerriet per dag. Hij krijgt per 1000 kilo gekapte suikerriet, $2.50,- betaald, wat dus $40,- per dag betekent. 

Gekapt suikerriet moet snel verwerkt worden in de suikerfabriek. Als het te lang duurt voor het opgehaald wordt dan is het waardeloos. Dan krijgt Marcelo minder uitbetaald of helemaal niets. 

Dat hij geen arbeidscontract heeft, betekent ook dat hij geen  recht op sociale zekerheid heeft. 

Bij een ongeval of ziekte heeft hij geen toegang tot gezondheidszorg. Hij kan alleen terecht bij lokale gezondheidsposten voor de allerarmsten.  

Hij krijgt ook nauwelijks veiligheidskleding die hem moet beschermen tegen verwondingen of de brandende zon. De omstandigheden zijn erbarmelijk. Het zware werk onder de genadeloze zon zonder fatsoenlijke pauzes of voldoende drinkwater is een uitputtingsslag. Daardoor hebben veel suikerrietkappers in Marcelo’s omgeving nierproblemen die hen vroeger of later fataal worden. Het is de bittere realiteit in deze sector. 

Uitbuitingsstructuren

Hoewel slavernij officieel is afgeschaft, blijven uitbuitingsstructuren in de suikerindustrie voortbestaan. Onderzoek van CNV Internationaal onder werknemers in de suikersector in 7 landen in Latijns-Amerika, laat zien dat meer dan de helft van de suikerarbeiders niet genoeg verdient om van te leven, met percentages die in landen als Bolivia zelfs oplopen tot meer dan 80%. 

Het zware werk, waar zelfs kinderen bij betrokken zijn, leidt tot nierfalen en voortijdige sterfgevallen onder de arbeiders. De afgelopen tien jaar zijn hieraan alleen al in El Salvador en Nicaragua 20.000 arbeiders overleden.

Video: 

In Bolivia meldt meer dan 80% van de suikerwerkers dat zij geen leefbaar loon verdienen, 

"wij dromen dat onze kinderen hoger vliegen dan wij, maar verdienen niet genoeg om hun onderwijs te betalen"
 

Europese zorgplicht en verantwoordelijkheid


Te midden van deze bittere realiteit gloort er een sprankje hoop. De Europese Unie nam 14 december een besluit over nieuwe richtlijnen voor internationaal maatschappelijk ondernemen CSDDD Corporate Social Due Diligence Directives in het jargon). Deze richtlijnen verplichten bedrijven die exporteren naar Europa om zorgplicht en verantwoordelijkheid voor hun volledige productieketen. 

Voor de suikerindustrie betekent dit dat bedrijven ook verantwoordelijkheid moeten dragen voor de suikerrietkappers in het veld. Maar alleen wetgeving is niet voldoende. Bedrijven moeten ook hun zorgplicht waarmaken, en niet alleen de regels van de wet afvinken. Voor een verbetering van de werkomstandigheden onderaan de keten, heb je ook een wíl nodig en een besef van de erbarmelijke omstandigheden.

 

Vakbondsnetwerk

CNV Internationaal werkt al toe naar deze Europese richtlijnen, door vakbonden te helpen zélf hun situatie te monitoren, zowel op het gebied van loon als op gezondheid en veiligheid op de werkplek. 

In Latijns Amerika doet CNV Internationaal dit samen met een netwerk van 16 vakbonden uit de suikerrietsector, uit 7 landen. Ook de suikerrietkappers zonder vast contract die vaak niet georganiseerd zijn krijgen hierdoor een stem. Juist zij zijn het meest kwetsbaar vanwege de ongezonde arbeidsomstandigheden. Juist onder hen is de armoede het grootst.

In deze bittere wereld die schuilgaat achter de suikerproductie, is vakbondswerk vandaag de dag hard nodig om de vicieuze cirkel van moderne slavernij te doorbreken. Om de harde werkelijkheid van de mensen die werken op de suikerrietvelden zichtbaar te maken, en om concrete afspraken te maken over verbetering, over veilige en gezonde werkomstandigheden voor een loon waarvan je gewoon kunt leven en dat toekomst geeft. 

 

Publicatiedatum 18 12 2023