DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

De supermarkten zijn nu aan zet

“Het is beschamend dat de mensen die ons voedsel produceren vaak zelf niet genoeg verdienen om voldoende eten te kopen”, zegt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden in reactie op de publicatie “Behind the Barcodes” van Oxfam Novib. Het onderzoek naar de toepassing van beleid op het gebied van arbeids- en mensenrechten maakt glashard duidelijk dat er nog veel te verbeteren is door ketenpartners.

“Voor het CNV als ondertekenaar van het IMVO-Voedingsmiddelenconvenant, is dit Behind the Barcodes rapport daarom een waardevolle tool om in gezamenlijkheid te werken aan verbeteringen van arbeidsomstandigheden in de voedselketen."

Verbeteringen voor werkenden in productielanden

Het CNV wil de komende periode samen met de partners in het convenant, en vooral met de supermarkten, verdere stappen zetten die daadwerkelijk leiden tot verbeteringen voor de werkenden in productielanden in de voedingsmiddelenindustrie. 
 


CNV-voorzitter van Wijngaarden roept de convenantdeelnemers op om nog intensiever met de thema’s in dit rapport aan de slag te gaan. “Het  gaat er nu om dat er binnen een à twee jaar echt sprake is van verbeteringen voor de mensen in de voedingsindustrie”.

Duurzaamheidskeurmerken in palmolie en suikerriet

Concreet werkt CNV Internationaal nu al samen met bedrijfsleven en werknemers aan verbetering van de kwaliteit van duurzaamheidskeurmerken in de suikerrietproductie zoals Bonsucro, maar ook in de palmoliesector.

Vakbondsvrijheid en sociale dialoog, beiden belangrijke voorwaarden om tot duurzame ontwikkeling te komen, staan hierbij centraal. Ook zet CNV in op het bieden van tools ter ondersteuning van het MKB, op onderwerpen als geweld tegen vrouwen op de werkvloer.

 

Kom ook in actie voor de mensen achter de streepjescode bij Aldi, Lidl en PLUS. Eis nu eerlijke boodschappen!  Teken de petitie Guide Violence @ Work gezamenlijke uitgave RVO en CNVTool - Checklist sociale dialoog en vakbondsvrijheid Meer over de inzet van CNV binnen het IMVO-voedingsconvenantMeer over de convenanten in andere sectoren

Publicatiedatum 11 10 2019