DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

CNV roept kabinet op om actief te blijven in convenanten

Het is belangrijk dat de overheid actief deel uitmaakt van IMVO-convenanten. Dit zeggen CNV, FNV, VCOP, VNO-NCW, MKB en VCOP in een brief aan de minister De Bruijn van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De overheid levert momenteel zowel inhoudelijke als financiële bijdragen aan de convenanten.

Tijdens onderhandelingen over een opvolger van het convenant kleding en textiel lieten vertegenwoordigers van Buitenlandse Zaken weten dat het huidige en toekomstige beleid van de overheid op dit moment onduidelijk is en dat zij zich daarom terugtrekken. CNV Internationaal is actief in een aantal IMVO-convenanten, waaronder het convenant kleding en textiel en onderhandelt nu over de opvolger.

Kracht van samenwerking

De kracht van convenanten is juist de samenwerking tussen bedrijven, vakbonden, ngo’s en overheid. In december 2020 werd een Tweede Kamer motie aangenomen (van Tweede Kamerleden Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen) met de oproep aan het kabinet om IMVO-convenanten te blijven ondersteunen en betrokkenheid te continueren. De betrokkenheid van de Nederlandse overheid is essentieel om IMVO-beleid een succes te laten zijn en commitment te krijgen van bedrijven en ngo’s. Dit wordt onderschreven in een recent uitgebracht advies van de SER ‘Effectieve Europese gepaste zorgvuldigheidswetgeving voor duurzame ketens’.

Publicatiedatum 25 10 2021