DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

CNV Internationaal over handelsmissie Vietnam: “Heb meer aandacht voor positie werknemers”

Tijdens de handelsmissie is er aandacht voor het belang van leefbaar loon, duurzaam produceren, het stimuleren van sociale dialoog en vakbondsvrijheid. Minister-president Rutte leidt de missie voor bedrijven en kennisinstellingen.

Programma in het kort:

Maandag 8 april : Sociale Dialoog

De handelsmissie begint op maandagochtend met een tripartietoverleg (met Nederlandse en Vietnamese vertegenwoordigers van overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties) over hoe sociale dialoog werkt en wat er bereikt kan worden via sociale dialoog. Aan dat gesprek nemen zowel CNV-bestuurder Berg deel als vertegenwoordigers van VGCL, de partnervakbond van CNV Internationaal.

Dinsdag 9 april: Bezoek kledingfabriek en Sustainable Fashion Show met premier Rutte

Op dinsdagochtend bezoeken CNV-bestuurder Berg, de Fair Wear Foundation, vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking en Internationale Handel), brancheorganisatie InRetail en werkgeversorganisatie VNO-NCW een kledingfabriek in het Van Lam district in de buurt van Hanoi. Deze kledingfabriek is onderdeel van het innovatieve project van CNV Internationaal gericht op het bevorderen van rechten van werknemers, het stimuleren van vrouwvriendelijk werken, het opleiden van werknemers en het voorkomen van oneerlijke concurrentie.Tijdens de lunch spreekt deze delegatie met werknemers van textielbedrijven en leden van de partnervakbond (VGCL) van CNV Internationaal. Centraal staat de recent door CNV Internationaal gestarte sociale dialoog die moet uitmonden in een multicompany-cao voor de textielbranche in Vietnam. Aan de orde komen vragen als: Wat zijn de voordelen, de ambities en uitdagingen? Hoe wordt er omgegaan met de rechten van werknemers? Hoe hopen zij dat dit wordt beïnvloedt door de gestarte sociale dialoog? En merken zij al veranderingen sinds het eerste bezoek van CNV? CNV Internationaal werkt hieraan in het kader van het strategisch partnerschap met FNV en de Fair Wear Foundation.  

Dinsdagavond is er een ‘Sustainable Fashion Show’ georganiseerd door CNV Internationaal samen met de Nederlandse ambassade in Hanoi en de FairWearFoundation. Diverse duurzame kledingmerken worden geshowd op een catwalk, midden op het centrale plein in Hanoi. CNV bestuurder Berg spreekt tijdens de ‘Sustainable Fashion Show’ premier Rutte toe over het belang van het versterken van de positie van werknemers in de textielsector in Vietnam. Berg: “Gezien het feit dat Vietnam één van de belangrijkste handelspartners van Nederland is in de textiel, is het van groot belang dat we niet slechts investeren in handel, maar zorgen voor een duurzame handelsrelatie met oog voor werknemersrechten. Sociale Dialoog is daarvoor bij uitstek de oplossing en een voortreffelijk Nederlands exportproduct.”

Woensdag 10 april: Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de Sustainable Development Goals (SDG’s)

Op woensdagochtend staat Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) met duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) centraal in het programma. In de ochtend is er een panelgesprek met de vicepremier van Vietnam, premier Rutte en de werkgeversvoorman De Boer. Aansluitend verzorgt CNV-bestuurder Berg een presentatie over het nemen van verantwoordelijkheid in de keten en het tot stand komen van een multicompany-cao.

Woensdagmiddag organiseert CNV Internationaal een seminar voor de delegatieleden over Sociale dialoog, waarbij de achterban van partnervakbond VGCL uitleg krijgt hoe de sociale dialoog werkt. 

Publicatiedatum 04 04 2019