DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

CNV Internationaal film over verbeteringen in de palmoliesector

Onafhankelijke vakbonden de oplossing voor misstanden

"Ga een constructieve dialoog aan met je werknemers, geef werknemers het recht om een onafhankelijke vakbond op te richten. Dat is de beste weg om misstanden aan te pakken! Alleen zo krijgen palmoliemultinationals zicht op wat er echt gebeurt in hun toeleveringsketen en kunnen werknemers zelf meedenken bij oplossingen over hun arbeidsomstandigheden”, dat is de boodschap van Arend van Wijngaarden, voorzitter van CNV Internationaal, aan de deelnemers van de RSPO-conferentie (Round table for Sustainable Palmoil, certificeringsorganisatie voor duurzame palmolie) vandaag in Parijs.

Tijdens deze RSPO-conferentie (25 – 26 juni) wordt een film van CNV Internationaal vertoond, die laat zien hoe de vakbond samenwerkt aan betere arbeidsomstandigheden in de palmoliesector. De film signaleert de misstanden, maar laat ook enkele veelbelovende paktijkvoorbeelden zien. Cruciaal daarbij is dat werknemers meer betrokken raken en de bedrijven zien het belang van een constructieve dialoog. Te zien is hoe CNV Internationaal haar partnervakbond in Indonesië ondersteunt om een duurzame dialoog op te zetten tussen bedrijven en werknemers, waardoor werknemers het recht krijgen een onafhankelijke vakbond op te richten. Via gesprekken met die vakbond worden de arbeidsomstandigheden van palmolie werkers geleidelijk aan verbeterd.

Van Wijngaarden: "Ik ben blij dat RSPO de noodzaak van meer focus op arbeidsrechten ook inziet en steeds vaker het podium biedt aan arbeidsrechten. Zoals door vandaag onze film te vertonen op hun Europese conferentie."

In de film is ook te zien dat er nog veel mis is in de palmoliesector op het gebied van mensen- en arbeidsrechten. Veel werknemers hebben een te laag inkomen en zetten daarom ook familie en soms zelfs hun kinderen in om te voldoen aan de productie-eisen van hun werkgever. Voor de gebruikte chemicaliën is niet altijd voldoende bescherming. Daarnaast hebben plantagewerknemers vaak geen vaste contracten en zijn zij volledig afhankelijk van de palmoliebedrijven. Daardoor durven ze ook geen kritiek te uiten op de arbeidsomstandigheden. Vaak ontbreken vakbonden die als gesprekspartner de werknemers vertegenwoordigen en is er geen sprake van dialoog tussen werkgever en werknemers.

Karen Bouwsma, bezoekt de conferentie voor CNV Internationaal: "CNV internationaal en haar lokale vakbondspartners adresseren de onderbelichte vlek, liever P van ‘People' voor het maatschappelijk verantwoord beleid bij People, Planet en Profit. Wij kaarten sociale schendingen aan en werken aan praktische en duurzame oplossingen.” Daarmee keuren we de hele toeleveringsketen niet goed van grote palmolie-concerns als Wilmar en van plantages als Darmali Jaya Lestari. Bouwsma: “Nee, natuurlijk niet, maar we willen hun toeleveranciers inspireren met eigen goede praktijkvoorbeelden. En hen de boodschap meegeven dat als je met lokale bonden samenwerkt aan oplossingen dat voor zowel werkgevers als werknemers profijt oplevert.”

Publicatiedatum 25 06 2018